Prijava za vpis

Odprt je prvi prijavni rok za vpis na vse dodiplomske in podiplomske študijske programe na Alma Mater.


Dodiplomski študij (Klik za vpis)

Prvi prijavni rok: 6. februar - 15. julij 2018
 


Podiplomski študij (Klik za vpis)

Prvi prijavni rok: 6. februar - 15. julij 2018