Izberite program

Študij zaposljivih poklicev na Alma Mater Europaea - ECM

UVODNI DAN ZA BRUCE

Spoštovani študentke in študenti Alma Mater, 
oktobra se za vas začenja novo odgovorno poglavje v življenju, pričenja se študijski proces na študiju na Alma Mater. 
Alma Mater Europaea - ECM vas vabi na uvajalni dan, ki je povsod na univerzah izjemnega pomena, saj študenti dobijo vse potrebne informacije, kako izgleda študijski proces skozi leto, kakšna so pričakovanja od študentov, kakšna so pravila univerze, kakšne so obštudijske dejavnosti za študente, predstavi se učiteljski kolektiv, ki ga boste srečevali skozi študij, predstavijo se zunanje institucije s katerimi se sodeluje, možnost izmenjave na tujih univerzah preko ERASMUS programa. Letošnji uvodni dan je zaradi zdravstvene situacije poseben!
Od vas, dragi študentje, se pričakuje, da se vestno udeležite tega prvega dne v živo ali preko spletne povezave. Uvodni dan vam bo olajšal privajanje na novo pomembno okolje, zato ga sprejmete z vso resnostjo in odgovornostjo. 

Dobrodošli, študentje Alma Mater! 

prof. dr. Ludvik Toplak,  Predsednik Alma Mater Europaea – ECM

Preberi več

ŠTUDIJSKI PROCES NA ALMA MATER

Drage študentke in študenti,
kot ste bili obveščeni, se bodo vsa predavanja in seminarske vaje na vseh študijskih programih, pri vseh predmetih v študijskem letu 2020/2021, izvajale on-line. Praktični in klinični predmeti se bodo izvajali na klasičen način z upoštevanjem varnostnih ukrepov. Glede na razmere COVID-19 upoštevamo na Alma Mater primere dobrih praks in on-line rešitev najboljših univerz po svetu, ki zagotavljajo najvišje kakovostne standarde študijskega procesa.

Podrobnejše informacije glede urnika in konkretne izvedbe posameznih predmetov boste prejeli v naslednjih dneh.

Veselimo se skupnega uspešnega začetka novega študijskega leta!

S prijetnimi pozdravi,
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič,
Koordinator študijskega procesa

Preberi več

Sodelovanje z državnimi nogometnimi prvaki na področju fizioterapije

Predsednik Alma Mater, prof. dr. Ludvik Toplak, se je udeležil delovnega sestanka z direktorjem državnih prvakov NK Celje, Zoranom Podkoritnikom. Dogovorila sta se o sodelovanju, zlasti o možnostih strokovne prakse za študente na programu športne fizioterapije, ter o skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih.

Preberi več

Senat gostil rektorja Kačiča ter direktorja ARRS

Senat Alma Mater Europaea – ECM se je na svoji redni seji seznanili z znastveno – raziskovalnimi projekti, ki jih pelje Alma Mater skupaj s partnerji. Ob tem so kot gostje sodelovali v razpravi tudi prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zoran Ren, prorektor UM za znanstveno – raziskovalno delo, ter prof. dr. Blaž Zmazek, v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Preberi več

Zakladniki znanja in varuhi spomina

Arhivsko gradivo ni samo arhivsko gradivo države, v kateri se hrani, temveč je svetovna dediščina in mednarodno zaščiteno. »Arhivsko gradivo je bistveni del nacionalnega bogastva, dostop do arhivov, ki to gradivo hranijo, pa je ena od temeljnih človekovih pravic. Oblikovanje, izvajanje in delovanje arhivov mora zagotavljati vsem državljanom dostop do informacij o arhivskem gradivu in iz njega, ko jih potrebujejo. Arhivistika je postala samostojna akademska multidisciplinarna in interdisciplinarna znanost,« poudarja izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc, arhivski svetnik in predstojnik vseh treh študijskih programov arhivistike na visokošolski ustanovi Alma Mater Europea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM) .

Preberi več
Poglejte vse novice in dogodke

VIDEOKANAL ALMA MATER


Okužbe s koronavirusi pri živalih in človeku - izr. prof. dr. Ivan Toplak


Razvoj diagnostičnih testov za dokazovanje virusa SARS-CoV-2 - doc. dr. Nataša Toplak


Študiraj na zaposlitev


Svečano srečanje Alumni Alma Mater 14. 12. 2019


Podelitev diplom 5. 11. 2019


Posvet za alumne: družinsko podjetništvo


Štipendije na Alma Mater


Socialna gerontologija v praksi