Migracije in integracije

Na seminarju se bomo ukvarjali z migracijsko krizo in vplivi teh dogodkov na socialno-ekonomske odnose v panonski regiji. Poudarek bo na izzivih in nevarnostih ki jih je prinesla balkanska migracijska pot. Iskali bomo priložnosti in rešitve povezane z migracijskimi vprašanji in integracijo.
V treh predavanjih se bodo udeleženci seznanili z osnovnimi koncepti socialno-ekonomskih vplivov migracij v panonski regiji skozi zgodovino in danes. Na praktičnih primerih bomo raziskovali varnostne in humanitarne aspekte, glede na porast migracij, kot del sodobne realnosti v panonski regiji. Poudarek bo na razpravi in praktičnih delavnicah o spodbujanju pozitivnega vidika migracij in vključevanju v splošno strategijo integracije. V treh dneh bomo obravnavali sledeče teme:

1. Pojem migracij in s tem povezani problemi v balkanski regiji (varnost)
2. Socialno-ekonomski in zdravstveni vidik migracij in integracije
3. Migracije in evropski trg dela

Udeleženci bodo deležni 15 akademskih ur predavanj in praktičnega dela v treh dneh. Predavanja bodo načeloma potekala od 9.00 do 13.00  (5 akademskih ur dnevno).

AMEU ECM ponuja 3 ECTS v akreditiranem predmetu Socialno-ekonomski pogledi na migracije in integracijo. Ta bo izbirni predmet na podiplomskem programu Migracijske študije na AMEU ECM. Za pridobitev ECTS morajo udeleženci izpolniti prijavni obrazec in biti prisotni na vsaj 80% predavanj, samostojno raziskati literaturo in pripraviti seminarsko nalogo (15 strani, cca. 3.500 besed) v enem mescu po zaključku seminarja. Cena seminarja s priznanimi  ECTS točkami je 250 EUR.

KONTAKT:

goran.gumze@almamater.si

 

PROGRAM

KMALU...

Predavatelji

  • dr. Goran Gumze, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

  • prof. dr. Nandu Goswami, Medizinische Universität Graz, Avstrija

  • dr. Tanja Angleitner, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

  • dr. Jody Jensen IASK, Madžarska

  • prof. dr. Miszlivetz  Ferenc, IASK, Madžarska

  • dr. Marius Cocou Mensah, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenija

  • izr. prof. dr. Damir Črnčec, Ministrstvo za obrambo, Slovenija

Kompetence

1. Pojem migracij in s tem povezani problemi v balkanski regiji (varnost)
2. Socialno-ekonomski in zdravstveni vidik migracij in integracije
3. Migracije in evropski trg dela

Udeleženci bodo deležni 15 akademskih ur predavanj in praktičnega dela v treh dneh. Predavanja bodo načeloma potekala od 9.00 do 13.00  (5 akademskih ur dnevno).

Prijava za vpis

Vabljeni k informativni prijavi na nov doktorski študijski program Strateški komunikacijski management. Podrobnejše informacije si lahko preberete v zborniku in na spletnih straneh programa (link). Z izpolnitvijo svoje informativne prijave boste izrazili svoj neobvezujoči interes za študij na tem doktorskem programu, prav tako pa vam bomo lahko posredovali pomembne termine in podatke o izvedbi študija (informativni dnevi, datum vpisa ipd.).
 
Izvedba študijskega programa Strateški komunikacijski management je načrtovana za poletni semester 2016.
 
Če imate kakršnakoli vprašanja o študiju, pogojih za vpis ali postopku prijave, se lahko obrnite na referat, tel. št. 02 250 1997.
 
Vaš Alma Mater Europaea  • DATUM IZVEDBE: 08 March – 10 March 2018
  • LOKACIJA: Alma Mater Europaea ECM, Slovenska 17, 2000 Maribor
  • JEZIK: Angleški

Vprašanja, pohvale, pobude