[HUMANITARNA AKCIJA] STOPIMO SKUPAJ #kernamjemar


Spoštovani študenti vseh študijskih smeri na Alma Mater,
ob današnjih kriznih razmerah, ob pojavu Korona virusa (COVID-19) in glede na poziv predstavnikov vlade RS, da naj se ZDRAVI mladi čim bolj prostovoljno aktiviramo pri pomoči, dajem kot predstavnica študentov Socialne gerontontologije, Veronika Gorišek, skupaj s študenti AMEU-podpisniki (Nina Homer, Luka Pehnec, Klara Hlade), pobudo za vključitev k prostovoljni pomoči, organizirani s strani Civilne zaščite RS.

Vodstvo Alma Mater podpira tovrstno humanitarno iniciativo študentov, tako bodo vse naše aktivnosti vključene in koordinirane z napotki Civilne zaščite in v skladu z navodili kriznega štaba na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

Študenti bi se tako vključili pri vzpostavitvi pomoči na dveh področjih, in sicer:

  • Pomoč starejšim ljudem, ki so v izolaciji ali samoizolaciji, ter vsem ostalim pomoči potrebnim, z dostavo materialne pomoči (zdravila, živila,..).

  • Pomoč pri varstvu otrok, tistih staršev, ki delajo v zdravstvu in se borijo s trenutno nastalo krizno situacijo ter potrebujejo nujno pomoč pri varstvu njihovih otrok.

Več nadaljnih informacij sledi. Vse interesente pozivam, da se lahko prijavijo TUKAJ. Ko dobimo dodatna navodila, vas bomo študentje kontaktirali.

Vodstvo Alma Mater pa nam bo ob vključitvi v takšno obliko prostovoljstvo priznalo tudi del seminarskih vaj ali prakse, ki bi jih morali še letos opraviti pri svojem študiju

V upanju, da se nam pridružite pri tovrstni akciji in tako svojo prostovoljno, kot tudi družbeno vrednoto vključite v vaša študentska življenja, vas lepo pozdravljam.

Pobudnica tovrstnega prostovoljstva:

Veronika Gorišek,
študentka Socialne gerontologije