Obvestilo o izvajanju videonadzora

Obvestilo posameznikom v skladu s 3. odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih  Alma Mater, Europaea – ECM.


Upravljavec, ki izvaja videonadzor:
Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Matična številka: 23048210003, davčna številka: 62424963
Kontaktni telefon: +386 (2) 250 19 99, e-naslov: info@almamater.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema:
Mag. Tomaž Klojčnik, mail: tomaz.klojcnik@almamater.si


Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO):
Mag. Tomaž Klojčnik, mail: tomaz.klojcnik@almamater.si


Namen izvajanja videonadzora:
Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih Alma Mater Europaea – ECM skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2 in določbo 1d.  in 1f. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR na lokacijah Maribor, Celje, Murska Sobota, Ljubljana in Koper.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema:
Pooblaščene osebe v Alma Mater Europaea – ECM v skladu s sklepom o izvajanju videonadzora


Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države:
Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.


Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema:
6 mesecev od trenutka nastanka posnetka. 

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:
Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu:
Pritožbo glede kršenja pravic pri izvajanju videonadzora lahko posameznik poda pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.


Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni
Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni
Neobičajne nadaljnje obdelave:
Neobičajna nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja.