Tutorji in predstavniki magistrskih programov

Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Uvedba tutorskega sistema je proces lažjega vključevanja novincev v študij in visokošolsko življenje in pomoč pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija. V procesu tutorstva sodelujejo študenti, tutorji študenti tutorji učitelji in drugi.

Ime in priimek E-pošta Letnik Smer
Špela Sečnik spela.secnik@almamater.si 3. letnik  ARHDOC MAG
Špela Došler  spela.dosler@almamater.si 2. letnik  FTH VS LJ
Larisa Šabec larisa.sabec@almamater.si 2. letnik  FTH VS LJ
Klara Trček klara.trcek@almamater.si 2. letnik  FTH VS LJ
Anja Lašič anja.lasic@almamater.si 2. letnik  FTH VS MB
Manca Schmid manca.schmid@almamater.si 2. letnik FTH VS MB
Neža Kramarič neza.kramaric@almamater.si 2. letnik  FTH VS MB
Vid Vedlin vid.vedlin@almamater.si 2. letnik  FTH VS MB
Rok Paulinič rok.paulinic@almamater.si 2. letnik  FTH VS MB
Nina Slana nina.slana@almamater.si 2. letnik  FTH VS MB
Irena Prosenik  irena.prosenik@almamater.si 3. letnik FTH VS LJ
Mojca Haberman mojca.haberman@almamater.si 3. letnik FTH VS LJ
Mojca Končan Marinček mojca.marincek@almamater.si 3. letnik FTH VS LJ
Lina Lubajnšek lina.lubajnsek@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Eva Železnik  eva.zeleznik@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Jure Simon jure.simon@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Dino Boshnjak dino.boshnjak@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Simon Fingušt simon.fingust@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Jasmina Strelec jasmina.strelec@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Matej Mravljak matej.mravljak@almamater.si 3. letnik FTH VS MB
Lorenza Jez lorenza.jez@almamater.si 3. letnik  FTH VS KP
Boris Zemljič boris.zemljic@almamater.si 2. letnik  Management VS
Špela Ekselenski Bečić spela.ekselenski@almamater.si 3. letnik Management VS
Žan Jerenko zan.jerenko96@gmail.com 2. letnik  SG MAG
Martina Piskar martinka.pavlic@gmail.com 3. letnik  SG VS
Tjaša Rojht tjasa.rojht299@gmail.com 3. letnik  SG VS
Sašo Ozvatič saso.ozvatic1@almamater.si 2. letnik  ZN in ZV
Alen Sever alen.sever@almamater.si 2. letnik ZN
Maja Kavaš maja.kavas@almamater.si 2.letnik ZN
Veronik Vodnik  veronika.vodnik1@almamater.si 1. letnik  ZV  MAG
Vanesa Bogar vanesa.bogar1@almamater.si 2. letnik  ZV in ZN
Lana Ritlop lana.ritlop@almamater.si 1. letnik  ZV MAG

TUTORJI UČITELJI

Študijski program
Ime in priimek tutorja učitelja
e-naslov
Zdravstvena nega
Nataša Štandeker
Spletne in informacijske tehnologije
Izr. prof. dr. Matej Mertik
Arhivistika
prof. dr. Peter Klasinc
doc. dr. Miroslav Novak
ISH/humanistični študiji
Štud. Nina Ravnik Palka
as. dr. Gašper Pirc
doc. dr. Maruša Hauptman Komotar
 
Socialna gerontologija
doc. dr. Peter Seljak
Fizioterapija
doc. dr. Tine Kovačič
Management poslovnih sistemov
mag. Matjaž Kovač
mag. Mirjana Ivanuša Bezjak

Koordinator tutorstva

Koordinator tutorstva organizira usposabljanje za tutorje, ki se lahko odvijajo enotno za vse tutorje študente in tutorje učitelje, organizira letno srečanje tutorjev in prireja posvete za prenos dobrih praks.

Doc. dr. Tine Kovačič, tine.kovacic@almamater.si

Katarina Pernat, katarina.pernat@almamater.si

Online tutor

Online tutor pomaga študentom in učiteljem glede organizacije študija preko spletnih platform.

Sašo Bjelić, saso.bjelic@almamater.si