Projekt »NAJ ŠOLE«

11. februar 2014

Objavljamo seznama najuspešnejših slovenskih osnovnih in srednjih šol. Objavljena je lestvica najuspešnejših sto osnovnih šol na podlagi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se izvaja v Sloveniji ob koncu šestega in devetega razreda osnovne šole, ter lestvica najuspešnejših slovenskih gimnazij in drugih srednjih šol na podlagi rezultatov mature.

Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta “Alma Mater Europaea”, lahko tudi skrajšano “Alma Mater” ter spletna stran www.almamater.si ali almamater.si.

Najuspešnejše osnovne šole pri NPZ
Najuspešnejše srednje šole pri maturi


Fakulteta Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor bo vsako leto objavila posodobljeno lestvico. Seznama šol sta odraz uspešnosti šol na NPZ in maturi, kar ni nujno tudi odraz kvalitete šol.


2. september 2019

Vrhovno sodišče, Upravno sodišče in Informacijski pooblaščenec so v letih 2017 do 2019 odločili, da ima javnost pravico do dostopa do dokumentov s podatki o rezultatih slovenskih šol na zunanjih preverjanjih znanja, katerih kopije je prosil prosilec. Državni izpitni center je na podlagi odločitev sodišč podatke posredoval prosilcu. Podatke objavljamo v obliki, kot jih je Državni izpitni center posredoval prosilcu.