Strateški komunikacijski management

Doktorski študij v programu Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) in novim predmetnim študijskim disciplinam.

Zakaj izbrati študij strateškega komunikacijskega managementa?

Študijski program slušateljem podaja temeljna teoretična, metodološka znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa. Študenti s študijem prejmejo specializirana in interdisciplinarna komunikacijska znanja, potrebna za upravljanje in vodenje na vseh stopnjah managerskega procesa.

Govorilne in informativne ure v zvezi z doktorskim študijem v programu  Strateški komunikacijski management potekajo pri v.d. predstojniku doc. dr. Božidaru Veljkoviću v terminih objavljenih seminarjev oz. po dogovoru.

Prosimo za predhodno najavo po e pošti: bozidar.veljkovic@almamater.si


Predmetniki

1. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
1 Komunikacijski management doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 12
2 Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode v komunikacijskem managementu prof. dr. Ivan Balabanić, doc. dr. Slobodan Hadžić 12
3 Metodologija izdelave znanstvenega dela red. prof. dr. Jurij Toplak 6
Skupaj 30
2. semester
zap. št. Enota Nosilec ECTS
4 Komunikologija (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji) doc. dr. Božidar Veljković 8
5 Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije izr. prof. dr. Krunoslav Antoliš 8
6.1 Individualno raziskovalno projektno delo na področju strateškega  komunikacijskega managementa – praktikum I Predstojnik doktorskega študija in gostujoči profesorji 8
6.2 - 6.4 Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 6
Skupaj 30
Izbirni projektni seminarji 2. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
6.2 Internet in socialno omrežje v komunikacijskem managementu doc. dr. Slobodan Hadžić, izr. prof. dr. Krunoslav Antoliš 6
6.3 Politologija komunikacijskega managementa  (politično komuniciranje) doc. dr. Božidar Veljković in gostujoči profesorji 6
6.4 Persuazivna komunikologija red. prof. dr. Ljubica Bakić – Tomić, doc. dr. Daria Mustić 6
3. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
7 Management vodenja in upravljanja projektov red. prof. dr. Mladen Radujković 10
8 Medijska komunikologija in odnosi z javnostmi doc. dr. Daria Mustić 10
9 Individualno raziskovalno projektno delo na področju komunikacijskega managementa – PRAKTIKUM II (Case Study) doc. dr. Daria Mustić, predavatelji in gostujoči profesorji 10
Skupaj 30
4. semester
zap. št. Enota Nosilec ECTS
10 Korporativni in krizni komunikacijski management izr. prof. dr. Zdravko Sorđan, doc. dr. Slobodan Hadžić, red. prof. dr. Minka Zlateva 12
11 Javnost

doc. dr. Slobodan Hadžić

6
12.1-12.6 Izbirni projektni seminar I Gostujoči profesorji 6
12.1-12.6 Izbirni projektni seminar II Gostujoči profesorji 6
Skupaj 30
Izbirni projektni seminarji 4. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
12.1 Mednarodni odnosi  red. prof. dr. Cirila Toplak 6
12.2 Management in razvoj človeških virov doc. dr. Dinko Bilić, red. prof. dr. Kristina Crnjak 6
12.3 Inovativno korporativno komuniciranje red. prof. dr. Ljubica Bakić – Tomić 6
12.4 Informacijske in komunikacijske tehnologije v komunikacijskem managementu red. prof. dr. Brano Markić, izr. prof. dr. Krunoslav Antoliš 6
12.5 Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komunikacijskega managementa red. prof. dr. Šime Ivanjko, red. prof. dr. Ludvik Toplak 6
12.6 Komunikacijski marketing in oglaševanje red. prof. dr. Daria Kupnić Guščić, doc. dr. Slobodan Hadžić 6
5. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
13 Metodologija priprave doktorske disertacije

doc. dr. Ivan Balabanić, doc. dr. Slobodan Hadžić

16

14

Komunikacijska in medijska industrija izr. prof. dr. Zdravko Soržan, doc. dr. Slobodan Hadžić 6
15.1-15.2 Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 8
Skupaj 30
Izbirni projektni seminarji 5. semestra
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
15.1 Management in vodenje (Leadership) doc. dr. Dinko Bilić 8
15.2 Grafično oblikovanje medijskih kampanj doc. dr. Daria Mustić, red. prof. dr. Vinko Žiljak, red. prof. dr. Jana Žiljak 8
6. semester
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS
13 Priprava doktorske disertacije Mentorji in predstojnik 24

14

Individualno raziskovalno projektno delo na področju komunikacijskega managementa (Case Study) izr. prof. dr. Ivan Balabanić in mentorji 6
Skupaj 30
 

 

Prednosti študija

Individualen pristop

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz prakse, ki na študente prenašajo svoje izkušnje ob konkretnih primerih. Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Doktorji znanosti z  znanstvenega področja komunikologije  se lahko zaposlijo kot vodilni strokovnjaki na naslednjih področjih:

 • odnosi z javnostmi, lastniki PR agencij
 • vodenje medijskih, gospodarskih in političnih kampanj,
 • upravljanje kriznega komuniciranja,
 • korporativno komuniciranje,
 • tiskovna predstavništva korporacij in političnih skupin,
 • komunikološko raziskovanje,
 • komunikologija, delo na inštitutih in visokošolskih zavodih (komunikološki raziskovalci),
 • strateško-komunikacijsko svetovanje,
 • komunikacijske analize konkurence (benchmarking in SWOT analiza),
 • strateško komuniciranje v turizmu ipd.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti, znanstveno področje komunikologije (komunikacijski management)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor
 • ZAČETEK PREDAVANJ: Oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja