Postopek za izvolitev v naziv

Postopek za izvolitev se začne na osebno prošnjo kandidata. V predlogu oz. prošnji mora biti naveden naziv in predmetno področje, za katero si kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki izhajajo iz pravilnika, ki ureja področje izvolitve:

  • življenjepis,

  • bibliografija,

  • kopija zadnje diplomske listine,

  • dokazilo o znanju tujega jezika (ob prvi izvolitvi),

  • izpolnjen obrazec H01 (docx, pdf),

  • drugo.

Prošnjo in vsa dokazila, v katerem navedete tudi ustrezen elektronski kontakt, preko katerega boste dosegljivi v procesu izvolitve, in vsa dokazila pošljite po običajni pošti na naslov:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska 17
2000 Maribor

ali po elektronski pošti na hrm@almamater.si.

Koristne povezave

Za vse dodatne informacije smo na razpolago na naslovu hrm@almamater.si.