Evropska akademija znanosti in umetnosti in Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea je mednarodna univerza s sedežem v Salzburgu in študijskimi centri v večih mestih po Evropi. Ustanovila jo je Evropska akademija znanosti in umetnosti, društvo, ki združuje približno 1500 znanstvenikov in umetnikov, ter kar 29 Nobelovih nagrajencev.

Od zgodnjih let novega tisočletja je Evropska akademija znanosti in umetnosti razvijala univerzitetni projekt z imenom Alma Mater Europaea, včasih s podnaslovom European University for leadership.

Leta 2010 je bila Alma Mater Europaea tudi uradno ustanovljena. Njeno uradno ime je "Alma Mater Europaea Evropske akademije znanosti in umetnosti". Predsednik univerze je prof. dr. Felix Unger, rektor univerze je nemški politolog prof. dr. Wernew Weidenfeld, prorektor pa je slovenski pravnik in diplomat prof. dr. Ludvik Toplak.

Osmega februarja, leta 2011, se je v Münchnu, na Centru za aplikativne raziskave, zbralo vodstvo univerze, da bi določili nadaljnje razvijalne aktivnosti univerze. Pod pokroviteljstvom dvanajstih različnih predsednikov držav članic Evropske Unije, so določili, da bo univerza poučevala v večih mestih znotraj Evropske Unije. Poučevalo se bo v večih jezikih, v glavnem pa v angleškem, nemškem in španskem jeziku. V duhu Alma Mater kot mednarodne univerze se bodo študentje, učitelji in vodilni evropski misleci ob koncu študija sestali na mednarodnem simpoziju. Odločeno je bilo tudi, da bo Alma Mater Europaea vključena v mednarodno mrežo povezav med univerzami preko pogodb o sodelovanju.

Vodstvo Alma Mater je tudi podalo izjavo, da bo univerza Alma Mater Europaea temeljila na treh tako imenovanih "načelih W": Wissenschaft, Wirtschaft, Wirken. V slovenščini to pomeni: Znanost, Gospodarstvo, Učinek.

Leta 2011, je v Sloveniji univerza odprla prvi kampus, Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor (ECM).