Organi

Skladno s Statutom Alma Mater delujejo na Alma Mater naslednji organi: