Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov in zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe Alma Mater in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.

Izvoljeni člani Študentskega sveta Alma Mater Europaea - ECM za študijsko leto 2023/2024 so:

 • Lana Ritlop - II. bolonjska stopnja Fizioterapija, 2. letnik (predsednica)
   
 • Ema Štembergar - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 2. letnik (podpredsednica)
   
 • Tanita Knežević - III. bolonjska stopnja Socialna gerontologija, 2. letnik
   
 • Aleksandar Brodschneider - I. bolonjska stopnja Spletne in IT, 3. letnik
   
 • Bor Moškon - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 3. letnik
   
 • Sebastian Pečnik - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 3. letnik
   
 • Kim Juršnik- I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 1. letnik
   
 • Josefina Prislan Urek - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 3. letnik
   
 • Metoda Šoba - II. bolonjska stopnja Management poslovnih sistemov, 2. letnik

Zapisnik konstitutivne seje ŠS 2023/24