Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študentski svet AMEU - ECM so izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Tilen Breznikar, 3. letnik Fizioterapija VS (predsednik)

  • Luka Golob, 1. letnik Fizioterapija VS

  • Veronika Gorišek, 3. letnik Socialna gerontologija DR

  • Zala Horvat, 2. letnik Management poslovnih sistemov

  • Anita Kovačič Čelofiga, 3. letnik Strateški komunikacijski management DR

  • Matej Mravljak, 2. letnik Fizioterapija VS

  • Sašo Ozvatič, 1. letnik Zdravstvene vede MAG

  • Alen Sever, 1. letnik Zdravstvena nega VS

  • Tea Uršič, 2. letnik Management poslovnih sistemov MAG

V navedeni sestavi Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.