Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov in zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe Alma Mater in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.

Izvoljeni člani Študentskega sveta Alma Mater Europaea - ECM za študijsko leto 2022/2023 so:

 • Vid Vedlin - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 3. letnik (predsednik) 

 • Ema Štembergar - I. bolonjska stopnja Fizioterapija, 1. letnik 

 • Aleksandar Brodschneider - I. bolonjska stopnja Spletne in IT, 2. letnik 

 • Adrijana Bogdan - I. bolonjska stopnja Zdravstvena nega, 1. letnik 

 • Lana Ritlop - II. bolonjska stopnja Zdravstvene vede, 1. letnik 

 • Nina Fajfar - I. bolonjska stopnja Socialna gerontologija, 2. letnik

 • Tanita Knežević - III. bolonjska stopnja Socialna gerontologija, 1. letnik 

 • Nataša Car - II. bolonjska stopnja Arhivistika in dokumentologija, 2. letnik

 • Metoda Šoba - II. bolonjska stopnja Management poslovnih sistemov, 1. letnik

 • Margarita Šunjić –  I. bolonjska stopnja Sodobni ples, 1. letnik

 • Nena KlinkonI - I. bolonjska stopnja Sodobni ples, 2. letnik

 • Daša Janičijevič - I. bolonjska stopnja Sodobni ples, 3. letnik

 • Sara Pucihar –  I. bolonjska stopnja Balet, 1. letnik