Evropske poslovne študije

Namen magistrskega študijskega programa Evropske poslovne študije je študente izobraziti in pripraviti na vlogo inovativnih managerjev ter vodij, ki bodo vodili projekte in projektna podjetja in soustvarjali nove evropske politike.

Tekom magistrskega študija programa  Evropske poslovne študije boste pridobili obširno znanje in globoko razumevanje poslovnega, pravnega in družbeno-kulturnega okvira tako v evropskem kot svetovnem merilu. Študente bomo naučili, kako razmišljati izven okvirjev in s tem prepoznati kritične poti ter predlagati specifične in kvalitetne rešitve.

Osnovni cilj programa je izobraževanje in usposabljanje kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave s področja poslovnih ved, ekonomije in prava na evropski ravni. Študentje bodo, odvisno od usmeritve, ki jo bodo izbrali, lahko pridobili splošno in specifično teoretično znanje, ki je potrebno za različne oblike odgovornosti na vseh ravneh. Vešči bodo priprave in vodenja evropskih projektov, upravljanja zasebnih in javnih družb. Pridobili bodo tudi specifično znanje, potrebno za reševanje aktualnih poslovno - pravnih vprašanj. Obvladovali pa bodo tudi področja regionalnega in lokalnega razvojnega načrtovanja.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga zagotovi Alma Mater Euroapaea – ECM.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
1. semester
1 Evropski politični in gospodarsko-pravni sistem 6
2 EU metodologija za projektno upravljanje 6
3 Evropske institucije, mreže in lobiranje 6
4 Raziskovalne metode in sistemski pristop 6
5 Etika in poklicni standardi 6
Skupaj 30
2. semester
6 Projektni management 6
7 Management evropskih projektov 6
8 Pravni vidiki evropskih projektov 6
9 Financiranje evropskih projektov 6
10 Upravljanje s portfeljem projektov v strateškem kontekstu 6
Skupaj 30

SMER "Gospodarski razvoj regij - pametna mesta in skupnosti" - 2. LETNIK

Razvoj mest in tehnologije po vsem svetu povečuje tudi zahteve urbanega prebivalstva, ki so fleksibilne, hitre in zanesljive možnosti prevoza, varnost, večja kakovost življenja, čistejši zrak, informacije o razpoložljivih storitvah in pomembnih dogodkih po vsem mestu, ki vključujejo vse razsežnosti sodobnega življenja vključno z zdravstvom. Vse to nedvomno ustvarja nove izzive za lokalno politiko. Modul pametna mesta in pametne vasi pojasnjuje te izzive in možnosti uporabe sodobnih tehnologij za namene razvoja mest in podeželja kot so internet stvari (IoT), platforme pametnih mest, dostava storitev iz oblaka, s čimer morajo biti seznanjeni tako strokovnjaki na področju managementa kot drugih ved, ki sovpadajo s sodobnim tehnološkim razvojem.

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30
 

SMERNI IZBIRNI PREDMETI

  Ime predmeta ECTS
1 Kakovost bivanja v pametnih mestih in skupnostih  6
2 Lokalne in regionalne razvojne strategije 6
3 Ekosistem digitalnega zdravja 6
4 Upravljanje in modeliranje pametnih mest in skupnosti 6
5 Digitalizacija vodenja komunalnih služb družbenega standarda 6

SMER "Evropski projektni management" - 2. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30
 

SMERNI IZBIRNI PREDMETI

  Ime predmeta ECTS
1 EU metodologija za projektno upravljanje 6
2 Upravljanje s portfeljem projektov in strategija organizacije 6
3 Upravljanje s projektnimi riziki, spremembami in omejitvami 6
4 Komuniciranje v upravljanju z evropskimi projekti 6
5 Sodobno voditeljstvo 6
6 Osnove komuniciranja v organizaciji 6
7 Digitalizacija in projektni management 6

Ostali predmeti za vse smeri

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Evropska civilizacija in kulturne vrednote 6
2
Finančni viri evropskih projektov
6
3 Hrvaška v evropskih integracisjkih procesih 6
4 Komuniciranje v upravljanju z evropskimi projekti 6
5 Osnove organizacijskega komuniciranja 6
6 Podjetništvo in vodenje v praksi 6
7 Poslovna angleščina 6
8 Priprave na IPMA certifikacijo 6
9 Sodobno vodenje 6
10 Upravljanje s projektnimi tveganji, spremembami in omejitvami 6

 

Prednosti študija

Trdni temelji za uspešno poslovno pot

Magistrski študij Evropske poslovne študije bo študentom priskrbel močne temelje za pričetek ali nadaljevanje uspešne poslovne kariere. Po zaključku študija bodo študenti polni uporabnega poslovnega znanja, ki ga bodo podali svetovno priznani strokovnjaki z različnih področij. Specifično zasnovan program in sistem poučevanja omogočata nadgradnjo karakteristik, ki jih potencialni zaposlovalci štejejo kot ključne: proaktivnost, hitre reakcije, ozaveščenost, dosegljivost, veščine učinkovitega spletnega komuniciranja in zmožnost uporabe novih tehnologij za reševanje odprtih vprašanj.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Z magisterijem evropskih poslovnih študij boste pridobili potrebno znanje za prevzem vodstvenih položajev v srednjem in visokem managementu.

Usposobljeni boste za:

  • upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij,

  • pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih organizacij v projekte,

  • oblikovanje modelov njihovega projektnega izvajanja,

  • organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno usmerjenih organizacijah,

  • planiranje poslovnih projektnih izidov, vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanja projekta.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magist-er/rica evropskih poslovnih študijev
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, na daljavo*
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja