ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI IN POSEBNIM STATUSOM

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor omogoča vsem študentom, da se učinkovito vključujejo v študijski proces. Študentom, ki se spopadajo s specifičnimi življenjskimi situacijami omogoča tudi dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami oziroma dodelitev statusa študenta s posebnim statusom.

Senat Alma Mater Europaea – ECM je področje študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom uredil s Pravilnikom za dodelitev posebnega statusa študenta. Slednji določa pogoje pod katerimi lahko študenti zaprosijo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in posebnega statusa študenta ter določa pogoje za dodelitev statusov. Študenti, ki pridobijo statusa študenta s posebnimi potrebami oziroma posebni status študenta pridobijo upravičenje do posebnih prilagoditev. Prošnjo za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami oziroma posebnega statusa študenta študentje naslovijo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Za vložitev prošnje za dodelitev posebnega statusa študent kontaktira referat, ki je pristojen za študijski program na katerem študent študira.

Fizioterapija: referat.mb@almamater.si

Zdravstvena nega: referat.zn@almamater.si

Vsi ostali študijski programi: referat@almamater.si

Študentom, ki imajo dodeljen status študenta s posebnimi potrebami ali status študenta s posebnim statusom je na voljo tudi individualna administrativna pomoč v obliki tutorja za študente s posebnimi potrebami oziroma posebnim statusom. Na tutorja se lahko študentje obrnejo v kolikor potrebujejo pomoč pri administrativnih preprekah na katere naletijo. Študentje se lahko obrnejo tudi na Urško Grubač Kaučič.

Kontakt: katarina.pernat@almamater.si

Kontakt: urska.grubac@almamater.si


DOKUMENTI

Pravilnik o študentih s posebnim statusom (.PDF)