Management poslovnih sistemov

Dodiplomski triletni študijski program Management poslovnih sistemov z vključevanjem relevantnih in praktičnih predmetov, raziskovalnega praktičnega dela in podjetniških aktivnosti zagotavlja študentom koristno in praktično naravnano izobraževanje.

Zakaj izbrati študij managementa poslovnih sistemov?

Z odličnimi strokovnjaki iz prakse in njihovimi izkušnjami omogočamo učenje novih pristopov ter reševanje konkretnih problemov iz prakse. Študenti bodo s pridobljenimi znanji lahko učinkovito dosegali cilje podjetja ali organizacije. Študijski program študentom zagotavlja trdne temelje tako v znanju podjetništva kot tudi na (za podjetništvo potrebnih) področjih prava, ekonomije in informacijske tehnologije, saj je študij zasnovan glede na najpogostejše zahteve delodajalcev.

Temeljni cilj študijskega programa Management poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega managerja, ki obvladuje:

 • povezovanje podjetništva, izobraževanja in raziskovanja ter povečevanje mobilnosti znanja, idej in ljudi;
 • poslovanje v gospodarskih in negospodarskih sistemih;
 • ustvarjanje in prenos mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo;
 • poznavanje in prilagajanje družbenim procesom in tveganjem, ki jih sprožajo nove tehnologije, globalizirani gospodarski razvoj, spreminjanje demografske strukture, povečana kompleksnost upravljanja sodobnih družb ter vloga človeškega kapitala pri tem;
 • uporabo in razvijanje metod in tehnik za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov;
 • uspešno izvajanje in prilagajanje dela v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga lahko zagotovi Alma Mater Europaea – ECM.* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1. semester
1 Poslovna informatika 8
2 Gospodarsko pravo I 8
3 Management 8
4 Podjetniške finance 6
Skupaj 30
2. semester
5 Inženiring kakovosti 8
6 Poslovna etika 6
7 Izbirni predmet 6
8 Projektna naloga I 10
Skupaj  30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za študijsko leto 60
Skupaj za študijski program 180
3. semester
9 Sistemska analiza 8
10
Delovno pravo
8
11 Davčne obremenitve podjetij 7
12 Uvod v ekonomijo 7
Skupaj 30
4. semester
13 Razvoj organizacijskega sistema 8
14 Ekonomika podjetij 6
15 Izbirni predmet 6
16 Projektna naloga II 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
5. semester
17 Izbirni predmet 8
18 Gospodarsko pravo II. 8
19 Marketing  7
20 Strateški management 7
Skupaj 30
6. semester
21 Psihologija vodenja 8
22 Izbirni predmet 6
23 Diplomska naloga 16
Skupaj 30

IZBIRNI PREDMETI

Na dodiplomskem študijskem programu Management poslovnih sistemov študent poleg obveznih predmetov in diplomske naloge lahko opravi naslednje izbirne predmete:

Modul Družinsko podjetništvo

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Podjetništvo 6
2 Pravni vidiki organizacije in prevzema družinskega podjetništva 8
3 Vodenje osebnih in družinskih financ 6
4 Kultura družinskega podjetništva 6

Ostali izbirni predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Poslovno komuniciranje 6
2 Zavarovalniško pravo 6
3
Odškodninsko pravo
6
4 Poslovna antropologija 6
5 Karierni razvoj 6
6 Osnove osebnih financ 6
7 Premoženjska zavarovanja 6
8 Osebna zavarovanja 8

 

Prednosti študija

Reševanje konkretnih primerov iz prakse

Predmetnik programa  Management poslovnih sistemov je skrbno načrtovan in vsebuje vsebine, ki jih manager potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je usmerjen v praktičnost in uporabnost. Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi.

Sodelovanje z uveljavljenimi strokovnjaki

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in državne uprave. Med študijem študenti spoznajo predsednike uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike ministrstev, ki svoje izkušnje neposredno prenašajo na študente. Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji pa so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Vsa predavanja na Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • v podjetjih, različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih (različnih velikosti) in kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah,
 • na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah,
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani manager poslovnih operacij (VS) / diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja