Spletne in informacijske tehnologije

Novi študijski program prve bolonjske stopnje Spletne in informacijske tehnologije (VS) so načrtovali profesorji iz industrije in podjetništva ter vrhunski mednarodni strokovnjaki in raziskovalci. V praktični del študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena vsa pomembna slovenska IKT podjetja, v programu pa sodelujejo profesorji iz najboljših univerz kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin.

Program Spletne in informacijske tehnologije je izrazito praktično naravnan in glede uporabe spleta dobro povezan z gospodarstvom v regiji. Poudarja podjetništvo in inovativnost kot tudi vsebino humanega in etičnega načina uporabe in razvoja tehnologij.

Almamater Europaea v svojem izobraževanju poudarja osebni stik med profesorji in študenti. Študijski proces poteka ob podpori sodobne tehnične opreme, študentom pa se ponujajo vse možnosti transdisciplinarnega in interdisciplinarnega sodelovanja ter veliko število priložnosti za obštudijsko udejstvovanje na področju stroke, humanistike, kulture, umetnosti in športa. Študij tako predstavlja tudi izpolnitev vseh profesionalnih in osebnih ambicij študenta.

PROGRAM I. BOLONJSKE STOPNJE SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (VS)

Izjemno uspešen razvoj spleta nosi velike posledice tako v družbi kot v gospodarstvu. Struktura in dinamika spletnih skupnosti v socialnih omrežjih, uporaba in razvoj platform za znanje ali nova družbena in politična zavest nam dajejo nove načine za organiziranje našega zasebnega, poklicnega in javnega življenja in tako med nami ustvarjajo tudi nove izzive, potrebe in storitve.

S študijem programa Spletne in informacijske tehnologije se študentje naučijo snovati, razvijati in dizajnirati spletne in mobilne aplikacije na različnih napravah ter pridobijo podjetniške veščine ter veliko mero praktičnih izkušenj. Program pa ne obravnava zgolj tehničnega vidika razumevanja in uporabe spleta, temveč daje velik poudarek tudi ljudem ter razumevanju medsebojne povezanosti tehnologije ter človeka, vključujoč področja računalniških in informacijskih tehnologij, psihologije, ekonomije, prava, političnih znanj ter drugih povezanih disciplin.

Visokošolski študijski program I. bolonjske stopnje Spletne in informacijske tehnologije se lahko vpišejo kandidati z zaključeno srednjo šolo. Dodiplomski študijski program je pripravljen tako za slovenske kot za tuje študente. Vsi predmeti se poučujejo v slovenskem in angleškem jeziku.


*  Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

TEHNOLOGIJA IN ČLOVEK

Učni dodiplomski študijski program Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea je prvi program na slovenskih univerzah, ki se osredotoča na splet kot celoto. Vključuje znanja iz področij informacijskih tehnologij s poudarkom na praksi in podjetniških veščinah ter znanja iz drugih področij, ki so potrebna za razvoj spletnih in mobilnih rešitev, kjer ne gre le za tehnologijo ampak v prvi vrsti za človeka.

Za razliko od drugih klasičnih programov s področja računalništva in informacijsko komunikacijskih tehnologij program na Alma Mater Europaea k uporabi tehnologije vnaša sinergije z drugimi znanji z namenom, da bi razumeli uporabnike, njihovo vedenje ter njihove medsebojne vplive s področij kot so dizajn in umetnost, pravo, humanistika, psihologija ter management z ekonomijo. Ta so vključena v predmete ali so na voljo v izbirnih predmetih študijskega programa.

Poseben poudarek študijskega programa je praktično delo, ki je zraven predavanj, vaj in seminarjev vključeno v predmetnik z projektnim delom v gospodarstvu, kjer študentje uporabljajo metode in tehnike v realnem okolju ob sodelovanju industrije in podjetij v regiji, ki so integrirana v vsak letnik študija v obliki projekta in diplomskega projekta.

1. LETNIK

  Predmet ECTS
1 Uvod v informacijske znanosti (OIZ) 8
2 Socialna omrežja in sistemi za upravljanje z vsebinami (SMSUV) 6
3 Uvod v programiranje (UVP) 8
4 Arhitektura spleta in načrtovanje spletnih strani (ASN2S) 8
5 Podatkovna in spletna analitika (PSA) 8
6 Osnove podjetništva in kreativni pristop (OPKP) 6
7 Izbirni predmet I 6
8 Projekt 1 (P1) 10
Skupaj  60

2. LETNIK

  Predmet ECTS
9 Informacijski sistemi (IS) 6
10 Uvod v podatkovne zbirke in baze podatkov (UPZPB) 8
11 Spletno programiranje (back-end, front-end) (SP) 8
12 Razvoj in načrtovanje spletnih rešitev za SMEs (RNSMEs) 8
13 Uvod v kriptografijo in varnost podatkov (UKVP) 8
14 Ekonomika spleta in poslovni modeli (ESPM) 6
15 Izbirni predmet II (IP2) 6
16 Projekt (P2) 10
Skupaj 60

3. LETNIK

  Predmet ECTS
17 Uporabniška izkušnja (UI) 8
18 Integracija spletnih rešitev in spletni servisi (ISR2S) 8
19 Spletni marketnig (SM) 6
20 Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve
(ROMR)
8
21 Izbirni predmet III 6
22 Izbirni predmet IV 6
23 Diplomski projekt (DP) 18
Skupaj 60
Skupaj za celotni program 180

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Digitalna fotografija, ekspresija fotografske podobe 6
2 Vizualni jezik, vizualna kultura in komunikacija 6
3 Estetika* 6
4 Vektorska grafika in procesiranje* 6
5 Uvod v tipografijo* 6
6 Animacija in video* 6
7 Etika, tehnologija in človek 6
8 Pravo intelektualne lastnine 6
9 Management človeških virov 6
10 Inovacijski management 6
11 Deljena ekonomija in kriptovalute 6
12 Investiranje in trgovanje z Kriptovalutami 6
13 Inteligentni sistemi 6
14 Informacijska varnost 6
15 Mobilne tehnologije 6
16 Osnove internetnih politik 6
17 Odprta koda 6
18 Omrežja in porazdeljeni sistemi 6

 

Predavatelji

Več informacij kmalu..

Prednosti študija

Zakaj študij Splet na Alma Mater?

1. Študij je fokusiran na splet.

Splet je prerasel klasične pristope računalništva in informatike in danes zahteva celostno obravnavo. Področje spletnih znanosti in tehnologij zahteva zato vključitev več znanstvenih disciplin, tj. izrazit interdisciplinaren in transdisciplinaren pristop.

2. Študij je s podjetniškimi znanji vpet v podjetja in gospodarstvo kot celoto.

Zajema dizajn spletnih strani, analitiko in vizualizacijo podatkov, digitalni marketing, izdelavo spletnih in mobilnih rešitev za različne potrebe digitalizacije v zasebnem in javnem sektorju.

3. Izrazita praktična uporabnost tehničnega študija

Na študiju dajemo velik poudarek uporabi, razumevanju in medsebojni povezavi spleta, tehnologij in človeka, manj pa teoretičnim znanjem iz matematike.

4. Transdisciplinarnost in močna vpetost v mednarodni evropski prostor

sta temeljni lastnosti Alma Mater Europaea, ki jih ponujamo za vse študijske programe s svojim mednarodnim delovanjem ter odličnimi domačimi in tujimi predavatelji s stroke vseh študijskih področij.

5. Celostni pristop k študiju

Ni pomembna zgolj tehnologija, ampak predvsem človek. Pomemben del študija so povezave s humanističnimi znanji, zdravstvom in umetnostjo, v katere so vpeti vsi študentje na Alma Mater Europaea. Ponujene so široke možnosti nadaljevanja študija v mreži tujih partnerskih univerz na inovativnih in sodobnih študijskih programih.
 

 

Zaposljivost

Diplomanti I. stopnje Spletne in informacijske tehnologije so intenzivno pripravljeni na razvoj rešitev in uporabo svetovnega spleta na različnih področjih. Zraven tehničnih vidikov spleta interdisciplinarni in transdisciplinarni program uči študente, da razumejo psihološke, družbene, gospodarske in politične odnose v spletu s posebnim poudarkom na podjetništvu. Diplomanti lahko nadaljujejo svojo kariero v sektorjih, kot so:

a) mala in srednja podjetja, ki so usmerjena k strankam, in podjetja, ki so prisotna v spletu, saj skoraj vsako večje podjetje, ki se ukvarja s strankami, ponuja spletne platforme za prodajo svojih izdelkov ali storitev (digitalni marketing);

b) (samostojno) podjetništvo in razvoj storitev in izdelkov za splet, ustvarjanje lastnega podjetja in razvoj kreativnega poslovanja;

c) javna uprava in ​​agencije, ki vodijo platforme za informiranje ali komuniciranje s skupnostmi;

d) IT sektor, kot so svetovalna podjetja, ponudniki socialnih omrežij in podjetja za razvoj programske opreme, ki  potrebujejo strokovnjake za splet;

e) akademsko okolje z nadaljevanjem študija, saj dodiplomska stopnja programa izpolnjuje pogoje za vpis na magisterij Spletnih znanosti, ki bo na voljo v okviru AMEU-ECM v sodelovanju z nemškimi univerzami.

Poklici, v katerih se lahko razvijajo diplomanti po končanem študiju, so: oblikovalec in razvijalec spletnih rešitev, podatkovni analitik, IT svetovalec, podjetnik (AMEU nudi podporno infrastrukturo za podjetnike), nadaljevanje študija v akademski karieri.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani inženir spletnih in informacijskih tehnologij (VS) / diplomirana inženirka spletnih in informacijskih tehnologij (VS) (dipl. inž. splet. in inf. teh.)
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Koper, Murska Sobota, Ljubljana, na daljavo*
  • ZAČETEK PREDAVANJ: Oktober

Vprašanja, pohvale, pobude