Socialna gerontologija

Socialna gerontologija, ki je veja gerontologije, je veda o procesih staranja in starosti. Osredotoča se na proces aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti.

Zakaj izbrati študij socialne gerontologije?

Socialna gerontologija je inovativen študijski program, ki se posveča problematiki, s katero se ukvarjamo tako doma kot po svetu zaradi naraščanja starajočega se  prebivalstva. Odgovarja na aktualna vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja, in sicer z različnimi metodami in tehnikami. Diplomantom na različnih ravneh ponujajo vedenja in znanja za razumevanje starejših in uspešno delo z njimi.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
1 Celostna rehabilitacija v procesu staranja in/ali po poškodbi 6
2 Antropologija družinskega življenja 3
3 Socialna gerontologija 9
4 Timsko delo in odličnost v storitvah 6
5 Osnove filozofije in etike 3
6 Projektno delo v socialni gerontologiji 6
7  Praktično usposabljanje I 3
8 Osnove metodologije in raziskovanja 6
9 Medgeneracijska komunikacija 6
10 Neprofitne organizacije 6
11 Osnove informatike 3
12 Delovna terapija in zaposlitvene dejavnosti starostnikov 3

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
13 Celostna rehabilitacija v procesu staranja in/ali po poškodbi 6
14 Antropologija družinskega življenja 3
15 Organizacijsko vedenje in HRM 9
16 Timsko delo in odličnost v storitvah 6
17 Osnove filozofije in etike 3
18 Projektno delo v socialni gerontologiji 6
19 Praktično usposabljanje II 6
20 Osnove metodologije in raziskovanja 6
21 Medgeneracijska komunikacija 6
22 Neprofitne organizacije 6
23 Osnove informatike 3

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
30 Celostna rehabilitacija v procesu staranja in/ali po poškodbi 6
31 Antropologija družinskega življenja 3
32 Organizacijsko vedenje in HRM 9
33 Timsko delo in odličnost v storitvah 6
34 Osnove filozofije in etike 3
35 Projektno delo v socialni gerontologiji 6
36 Strokovna praksa 12

 

Prednosti študija

Obravnavanje praktičnih problemov

Dodiplomski program Socialna gerontologija je namenjen izobraževanju in usposabljanju visoko strokovnega kadra na področju gerontoloških in storitvenih dejavnosti. Študijski program je zasnovan tako, da sta poudarjena njegova uporabna narava in interdisciplinarni pristop k obravnavanju teoretičnih in praktičnih problemov s področja staranja in skrbi za starostnike. Študentje bodo spoznali in pri praktičnem delu izkusili veščine in spretnosti uveljavljenih strokovnjakov na področju skrbi za starostnike ter izkušnje odličnih praks implementirali v znanja, pridobljena iz najnovejših strokovnih in znanstvenih spoznanj.

Razvoj stokovnih kompetenc

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialna gerontologija pridobili naslednje pomembne kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja vloge in položaja starostnika v procesu medsebojne interakcije,
 • sposobnost priprave poslovnega in strateškega načrta za zagotovitev varne starosti,
 • sposobnost oblikovati nove storitve na področju skrbi za starostnike,
 • sposobnost prepoznati odnosne ravni, načine obnašanja in zakonitosti komunikacije na različnih ravneh in v različnih procesih,
 • sposobnost spoznati strukturiranje, funkcioniranje in procesiranje storitev ter specifiko storitvene dejavnosti.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Diplomanti programa Socialna gerontologija se bodo s širokim in večplastnim naborom kompetenc lahko zaposlili v:

 • domovih za ostarele,
 • posebnih socialnih zavodih,
 • centrih za socialno delo,
 • zdravstvenih domovih in negovalnih oddelkih bolnišnic,
 • zdraviliščih,
 • terapevtsko-rehabilitacijskih centrih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani socialni gerontolog / diplomirana socialna gerontologinja
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Koper, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude