Knjižnica

Alma Mater ima dve osrednji knjižnici:

  • Knjižnico AMEU - ISH v Ljubljani (akronim ISHLJ) in
  • Knjižnico AMEU - ECM s sedežem v Mariboru (akronim ESM)

Knjižnica AMEU - ECM ima 5 oddelkov na lokacijah:

  • Slovenska ulica 17, Maribor

  • Lendavska ulica 9, Murska Sobota

  • Ferrarska ulica 30, Koper

  • Dunajska ulica 158, Ljubljana

  • Mariborska cesta 3, Celje

Obe knjižnici izvajata knjižnično dejavnost za podporo pedagoškemu, znanstvenoraziskovalnemu in strokovnemu delu. V prvi vrsti sta namenjeni zadovoljevanju informacijskih potreb študentov, visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Alma Mater. Njuno temeljno poslanstvo je zagotavljanje kakovostnih storitev in podpora uporabnikom, organizacija in posredovanje različnih informacijskih virov, pomoč pri zagotavljanju izobraževalnih, učnih virov ter podpora znanstvenoraziskovalnim ciljem visokošolskega zavoda.

KNJIŽNICE IN ČITALNICE

Na vseh petih lokacijah študija so študentom poleg knjižnice na voljo tudi čitalniški prostori, ki omogočajo samostojno učenje ali skupinsko delo.

ODPIRALNI ČAS

LOKACIJA: Slovenska ulica 17, Maribor

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK

8.00 -16.00

SREDA

9.00 -17.00

LOKACIJA: Lendavska ulica 9, Murska Sobota

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

LOKACIJA: Ferrarska ulica 30, Koper 

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

LOKACIJA: Dunajska ulica 158, Ljubljana

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

LOKACIJA: Mariborska cesta 3, Celje

PONEDELJEK - PETEK

9.00 -11.00 in 14.00 - 16.00

Anja Kotnik, vodja knjižnice
E-naslovknjiznica@almamater.si
Telefon: +386 59 335 078


IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za izposojo gradiva je obvezna študentska izkaznica ali potrdilo o vpisu.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je 21 dni, izjemoma 14 ali 7 dni.

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka izposoje preko Moje knjižnice, po elektronski pošti knjiznica@almamater.si ali po telefonu 059 335 078 ali osebno v knjižnici.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom ter osebnim dokumentom.

2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako ZA ČITALNICO) si študenti lahko izposodijo samo za čitalnico v odpiralnem času knjižnice. Vrniti jih je potrebno v istem dnevu.

ISKANJE PO COBISS+


VEČ: