Uporabna umetna inteligenca

Doktorski študijski program Uporabna umetna inteligenca je zasnovan tako, da pripravi študente na raziskovanje in razvoj na področju AI. Študij se osredotoča na praktične aplikacije AI v različnih domenah, kot so zdravstvo, finance, proizvodnja, promet in drugo.

Program je namenjen študentom, ki že imajo močno osnovo v računalniški znanosti, matematiki, statistiki in sorodnih disciplinah. Od študentov se pričakuje, da bodo razvili napredne veščine strojnega učenja, globokega učenja, obdelave naravnega jezika, računalniškega vida, robotike in drugih AI-povezanih področij.

Program vključuje predavanja in raziskovalne projekte, ki bodo študentom omogočili raziskovanje vrhunskih tehnologij AI in razvoj inovativnih rešitev za resnične probleme. Kurikulum bo pokrival tudi teme, kot so etična vprašanja v AI, zasebnost in varnost podatkov ter družbeni vpliv AI.

Kot del svojega doktorskega raziskovanja bodo študenti morali izvesti neodvisne raziskave in dati izvirne prispevke znanosti na področju AI. To lahko vključuje načrtovanje in izvajanje novih algoritmov, razvoj novih AI aplikacij ali napredovanje naše razumevanje o tem, kako lahko AI uporabimo za reševanje kompleksnih problemov.

Doktorji znanosti uporabne umetne inteligence bodo dobro pripravljeni na kariere na univerzah, v raziskavah in razvoju ter industriji. Imeli bodo veščine in znanje za vodenje projektov AI, oblikovanje in razvoj AI sistemov ter prispevanje k napredku na tem področju.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Uporabna umetna inteligenca se lahko vpišejo diplomanti:

 1. študijskih programov druge stopnje;

 2. študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

 3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.

 4. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS,

 5. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS, po tem ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na AMEU − ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

Merila v primeru omejitve vpisa

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh pri študiju (povprečna ocena) na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje.

Določbe o prehodih med programi

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo veljaven Zakon o visokem šolstvu, merila za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel svet NAKVIS-a, in notranji akti zavoda.

Komisija za študijske zadeve Alma Mater, ki je pristojna za posamezni študijski program, odloča o prošnji študenta za prehod z enega študijskega programa na drug študijski program in opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Prehodi so možni med študijskimi programi s sorodnih področij:

 • ki so javno veljavni v RS,

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,

 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v predloženi studijski program, upošteva pa se tudi obseg razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil senat in so javno objavljeni.

Pri prehodu se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;

 • neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Pri prehodu z enega študijskega programa na drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v RS ali tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik na predloženem študijskem programu.

Kandidat v skladu z določili razpisa zavoda vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik predhodnega študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem študijskem programu in dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu. Komisija vsako vlogo obravnava individualno, saj so študijski programi, ki so jih zaključili kandidati, in njihove predhodno opravljene študijske obveznosti različni. Pri odločitvi o prehodu z enega študijskega programa na drugega določi komisija študijske obveznosti in kreditne točke iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, in vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1 Temelji in raziskovalna ozadja v umetni inteligenci 15
2 Metodologija znanstvenega
in raziskovalnega dela
10
3 Individualno raziskovalno delo I 10
4 Prihodnji trendi in zahteve umetne inteligence 5
5 Strategije in upravljanje tehnologije umetne inteligence 5
6 Izbrana poglavja iz etike v umetni inteligenci 5
7 Individualno raziskovalno delo II 10

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
8 Doktorski seminar -priprava dispozicije doktorske disertacije 10
9 Izbirni predmet 10
10 Individualno raziskovalno delo III 10
11 Izbirni predmet 10
12 Izbirni predmet 10
13 Izdelava in testiranje izdelkov na osnovi umetne inteligence 10

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
14 Priprava doktorata iz uporabne umetne inteligence 60

Izbirni predmeti

  Zdravstvene vede in medicina ECTS
1 Raziskovalne metode in tehnike v medicini 10
2 Izbrana poglavja umetne inteligence v medicini 5
3 Umetna inteligenca in procesiranje signalov in slik 5
  Tehnologija in okolje ECTS
1 Izbrana poglavja iz robotike 10
2 Problemi strojnega učenja 5
3 Umetna inteligenca in kibernetska varnost 5
  Humanistika in družboslovje ECTS
1 Izbrana poglavja v socio fizike 10
2 Umetna inteligenca in izobraževanje 5
3 Umetna inteligenca, regulative in politike 5
  Umetnost ECTS
1 Uporabna umetna inteligenca v kulturni dediščini in arheologiji 5
  Dodatna fundamentalna področja UI ECTS
1 Strojno učenje in načrtovanje 5
2 Umetna inteligenca, podatki in odkrivanje znanja 5
3 Izbrana poglavja iz nevroznanosti in biološko vzorčne arhitekture 5
4 Porazdeljena umetna inteligenca, agentni sistemi in superračunalništvo 5

 

Prednosti študija

Pridobitev doktorata iz Uporabne umetne inteligence (AI) prinaša številne koristi, ki lahko bistveno izboljšajo vaš profesionalni in akademski razvoj:

Raziskovalna strokovnost: Program doktorskega študija iz Uporabne umetne inteligence vas bo opremil z močnimi analitičnimi, problem reševalnimi in raziskovalnimi veščinami, ki so dragocene v kateri koli stroki, še posebej pa v hitro spreminjajočem se področju AI.

Priložnosti za vodstvo: Diferencirajte se od drugih inženirjev z razvojem vodstvenih veščin, ki vam bodo odprle vrata do visokih položajev v raziskovalnih oddelkih industrije, podjetjih, ki razvijajo AI tehnologije, ter na akademskem področju.

Povezovanje: Med svojim doktorskem študijem boste imeli priložnost sodelovati z drugimi raziskovalci, obiskovati konference in se vključiti v strokovna združenja, kar vam bo omogočilo, da ustvarite močno strokovno omrežje na področju AI.

Poklicna vsestranskost: Veščine in znanje, pridobljeno med doktorskim študijem iz AI, se lahko uporabijo v različnih karierah, od akademije in industrije do podjetništva, kar ponuja raznolik nabor poklicnih poti.

Visoka povpraševanost: Povpraševanje po strokovnjakih za AI v različnih industrijah še naprej narašča. To pomeni obilico delovnih priložnosti in potencial za visoko plačilo.

Vpliv: AI spreminja svet. Kot strokovnjak za AI in vodilni raziskovalec lahko igrate ključno vlogo pri oblikovanju te transformacije in vplivate na delovanje industrij in družbe.

Interdisciplinaren vpliv: AI ni omejen na eno samo industrijo ali področje. Njegove aplikacije so obsežne in raznolike, od zdravstva in izobraževanja do financ, prometa in še naprej. Vaše raziskave lahko spodbujajo in oblikujejo inovacije ter prihodnost tehnologije AI in številnih drugih področij.

Delo na daljavo in prilagodljivost: Številni poklici na področju AI omogočajo delo na daljavo, kar vam daje večjo prilagodljivost pri delovnem mestu in načinu dela.

Neprekinjeno učenje: Področje AI je hitro spreminjajoče se in vedno se je mogoče naučiti nečesa novega, kar ohranja vaše delo zanimivo in vaše veščine ostre.

Poučevanje in mentorstvo: Če vas zanima poučevanje in mentoriranje naslednje generacije strokovnjakov za AI, vam bomo zagotovili priložnosti za poučevanje.

Ne glede na to, ali vas žene intelektualni izziv, možnost reševanja svetovno pomembnih problemov ali obeti nagrajujoče kariere, postati strokovnjak za umetno inteligenco ponuja razburljivo in vplivno potovanje.

Štipendije in partnerstva

Alma Mater Europaea je vesela, da sporoča o razpoložljivosti štipendij za šolnino, partnerstva in pomočnega poučevanja za raziskovalne projekte na področju Uporabne umetne inteligence. V financiranje doktorskih projektov bodo vključene globalne korporacije, vodilni v industriji in vplivne raziskovalne skupine z vsega sveta.

Bodoči doktorski študenti so upravičeni do štipendij Fundacije Academicus, ki so na voljo obetavnim kandidatom in tistim s finančnimi potrebami. Tisti, ki jih zanima poučevanje, se lahko prijavijo za mesta pomočnikov učiteljev. Če imate specifičen projekt ali raziskovalno temo na področju umetne inteligence, za katero ste zelo zainteresirani in jo želite preučiti z teoretičnega vidika ali nameravate razviti rešitev na področju AI, ste lahko upravičeni do večjih štipendij.

Povežite razvoj vaše AI rešitve z doktoratom

Verjamemo v združevanje akademske rigoroznosti s praktično inovacijo. Z veseljem vabimo strokovnjake z revolucionarnimi idejami, da vključijo razvoj svojih AI rešitev v naš prestižni doktorski program Uporabne umetne inteligence. Izbrani kandidati z obetavnimi idejami bodo prejeli celotne štipendije in ponudbo za razvoj svojih predlogov v vodilnih korporacijah in raziskovalnih laboratorijih.

Izbrani predlogi bodo imeli priložnost za sodelovanje s vodilnimi svetovnimi industrijskimi akterji na področju umetne inteligence in morda razviti rešitve, ki bodo spremenile svet.

Ta edinstvena priložnost vam omogoča platformo za povečanje vpliva vaših idej in pridobitev priznanja kot vplivnega misleca na področju umetne inteligence.

Zasledovanje doktorata med razvojem vaše AI rešitve vam ponuja najboljše iz obeh svetov:

Globoko teoretično znanje: Naš doktorski program ponuja celovito usposabljanje v najnovejših teorijah in tehnologijah na področju umetne inteligence. Pridobili boste trdno razumevanje strojnega učenja, globokega učenja, obdelave naravnega jezika, računalniškega vida, robotike in etike umetne inteligence, kar vam bo omogočilo temelje za optimizacijo in izboljšanje vaše rešitve.

Strokovno vodstvo: Imeli boste dostop do svetovno priznanih profesorjev, ki vam bodo lahko nudili neprecenljivo usmerjanje in vpogled, ko boste izpopolnjevali svojo AI rešitev. Pomagali vam bodo pri reševanju izzivov in razkrivanju priložnosti za inovacijo, ki jih morda niste upoštevali.

Dostop do virov: Kot doktorski študent boste imeli dostop do najnovejših virov, vključno s super računalniškimi zmogljivostmi, orodji za umetno inteligenco in obsežnimi raziskovalnimi bazami podatkov, ki bodo podprli razvoj vaše rešitve.

Sodelovalno okolje: Pridružili se boste živahni skupnosti drugih strokovnjakov za umetno inteligenco in doktorskih študentov, kar vam bo zagotovilo bogato omrežje za sodelovanje, ustvarjanje idej in reševanje problemov.

Akademsko priznanje: Medtem ko boste delali na svoji AI rešitvi, boste prispevali k znanstvenemu znanju na področju umetne inteligence. Vaši napori lahko privedejo do revolucionarnih raziskovalnih člankov in priznanja v akademskih in industrijskih krogih.

Napredovanje kariere: Združevanje doktorata z razvojem AI rešitve lahko izboljša vašo karierno pot. Odpre vam lahko priložnosti za položaje na univerzitetni stopnji, vodilne vloge v tehnoloških podjetjih ali celo začetek lastnega podjetja na področju umetne inteligence.

Spodbujamo vas, da svoje ideje uresničite in ustvarite AI rešitve, ki lahko spremenijo svet. Skupaj lahko preoblikujemo prihodnost umetne inteligence na Alma Mater Europaea.

Zaposljivost

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Hibridno: občasna srečanja v Mariboru in Dunaju, med posameznimi srečanji izvedba na spletu
 • ZAČETEK PREDAVANJ: November

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja