Zaključna dela

Postopek priprave zaključnega dela poteka preko VISa, zavihek Zaključek študija. To velja za prijavo dispozicije kot tudi za prijavo zaključnega dela. Pravilniki, navodila, predloge in obrazci, ki so del postopka so prav tako objavljeni na VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje. Na tem mestu boste našli tudi objavljene razpisane teme zaključnih del ter terminske plane sej Komisij za študijske zadeve.

Za zavod AMEU-ISH so nekateri dokumenti objavljeni tudi na VISu pod zavihkom Gradiva/Druga gradiva/Pravilnik ISH ali na spletni strani: https://www.ish.si/?page_id=3260

Za zavod AMEU-AP so nekateri dokumenti objavljeni tudi na VISu pod zavihkom Gradiva/Druga gradiva/Pravilniki AP ali na spletni strani: https://dance-academy.almamater.si/ustanovitev-in-delovanje/

Trenutno je postopek namenjen samo za dodiplomske in magistrske študijske programe, za doktorske kandidate poteka postopek oddaje v skladu s Pravilnikom o doktoriranju.

Na 168. seji Senata je bil sprejet sklep, da 1. in 2. bolonjska stopnja uporablja  CMS stil citiranja (Chicago). Na doktorski stopnji se študent za stil citiranja odloči skupaj z mentorjem oziroma predstojnikom.

POTEK PRIPRAVE ZAKLJUČNEGA DELA

 1. Mentorji predlagajo teme zaključnih del, ki jih potrdi Komisija za študijske zadeve. Teme se objavijo na VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje, ločeno po študijskih programih. Študent si lahko izbere tudi svojo temo.

 1. Študent pripravi dispozicijo zaključnega dela na ustrezni Predlogi, ki je objavljena v VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje. Dispozicijo uskladi s potencialnim mentorjem.

 1. Prijava dispozicije poteka preko VISa, ko se mentor strinja z vsebino – zavihek Zaključek študija/Prijava teme. Po izbiri teme, oddaji dispozicije in potrditvi mentorja, da se strinja z mentorstvom pri zaključnem delu, bo prijavljeno dispozicijo obravnavala Komisija za študijske zadeve na prvi naslednji seji (terminski plani sej so objavljeni na VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje). Mentor lahko svojo potrditev vnese v VIS ali pa mu študent iz VISa natisne obrazec O1, ki ga mentor podpiše in nato dostavi v referat. Brez potrditve mentorja dispozicija ne bo obravnavana na Komisiji za študijske zadeve.

 1. Morebitne prošnje v zvezi z zaključnim delom lahko študent odda na Komisijo za študijske zadeve na obrazcih, ki so objavljeni na VISU pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje magistriranje, doktoriranje (podaljšanje veljavnosti dispozicije, odstop od teme, zamenjava mentorja, ipd.) Prošnjo natisnete in podpisano iz vaše strani in s strani mentorja oddate v Referat za študijske zadeve.

 1. Vsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za pripravo in izdelavo strokovnih in znanstvenih besedil na Alma Mater.

 1. Ko mentor odda soglasje k vsebini zaključnega dela (v VISu mentor to naredi sam ali pa mu študent posreduje O3 obrazec, ki ga natisne iz VISa in ga nato posreduje v referat), mora študent opraviti tehnični pregled in preverjanje podobnosti vsebin. Zaključno delo v doc. obliki posreduje na email naslov: tehnicni.pregled@almamater.si ter priloži O15 obrazec, ki je prav tako dosegljiv na VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje.  Strokovne službe zaključno delo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregledajo oblikovno in formalno tehnično.

 1. Ko je zaključno delo tehnično pregledano in potrjeno, študent zaključno delo (z vsemi prilogami) pretvori v PDF.A format in naloži v VIS  (Zaključek študija -> Oddaja dela). Ob oddaji je potrebno z malimi tiskanimi črkami (ob upoštevanju pravopisa) natančno navesti končni naslov zaključnega dela, ključne besede in izvleček v slov. in angl. jeziku. Nato zaključno delo naloži v formatu PDF.A (Zaključno delo, pripravljeno v programu Word, shranite v PDF obliki – pri tem morate v nastavitvah obvezno vklopiti možnost ISO19005-1 compliant (PDF/A) (to naredite tako, da greste na Datoteka -> Shrani kot -> kot Vrsto datoteke (pod Ime datoteke) izberete PDF in na sredini na dnu okvirčka najdete Možnost. Tam s kljukico izberete zgoraj navedeni format).)

 1. Ko je zaključno delo uspešno oddano na VIS, bo predstojnik študijskega programa  v roku pet dni imenoval člane komisije za zagovor, ki imajo 10 delovnih dni čas, da se opredelijo do ustreznosti zaključnega dela. Odločitev članov komisije za zagovor vnese predsednik komisije v VIS ali o njihovi odločitvi obvesti referat. V kolikor so zahtevani popravki, se študentu odobri druga oddaja zaključnega dela v VIS. Zaključno delo lahko oddate največ dvakrat. Tretja oddaja se zgodi izjemoma, namenjena je oddaji po uspešno opravljenem zagovoru, v kolikor se na zagovoru ugotovijo še dodatni popravki.

 1. Študent na obrazcu O4 (v VISu pod Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, doktoriranje) prijavi zagovor, ko predsednik komisije za zagovor potrdi ustreznost zaključnega dela v imenu vseh članov komisije za zagovor. K obrazcu priloži vse zahtevane priloge in posreduje vse skupaj v referat (vključno s potrdilom o opravljenem praktičnem usposabljanju potrjenim s strani koordinatorja prakse, kjer je praktično usposabljanje del študijskega procesa). Skupaj s prijavo se odda tudi ustrezno število vezanih izvodov zaključnega dela (1 izvod za knjižnico, na željo mentorja in somentorja pa še izvod za njiju). Zagovor se praviloma izvede v roku 30 dni po odobritvi zaključnega dela s strani članov komisije za zagovor.

  Zagovori diplomskih del na študijskem programu Fizioterapija potekajo vsak zadnji teden v mesecu za tiste študente, ki oddajo popolno dokumentacijo za zagovor do 5. dneva v tekočem mesecu.

 1. Fizični izvod zaključnega dela naj bo vezan v platno ali umetno usnje temno modre barve, barva črk naj bo srebrne barve. Na hrbtišču naj bo navedeno Ime in priimek študenta.