Kakovost

Sistem vodenja kakovosti je enoten za celoten sistem Alma Mater Europaea - ECM.

S sistemom vodenja kakovosti na Alma Mater Europaea - ECM smo dokumentirali in določili:

 • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, institucij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
 • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
 • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja.

- Poslovnik kakovosti
- Politika kakovosti
- Poslanstvo, vizija in strategija

Samoevalvacija

 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2009/2010 ZN/FTH
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2010/2011
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2011/2012
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2012/2013
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2013/2014
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2014/2015
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2015/2016
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2016/2017
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2017/2018
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2018/2019
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2019/2020
 • Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2020/2021
   
 • Komisija za kakovost