Komisija za kakovost

Komisija sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost in obravnava evalvacijska poročila ter pripravlja predloge za izboljšanje za senat.