Karierni center

Karierni center Alma Mater Europaea – ECM (KC Alma Mater) ponuja raznovrstne aktivnosti za študente, diplomante in delodajalce. KC Alma Mater študentom nudi celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. V želji po večjem sodelovanju študentov s potencialnimi delodajalci, organizira vrsto aktivnosti, ki jim omogočajo lažje povezovanje.

Namen KC Alma Mater je izvajanje osebnega in skupinskega svetovanja, svetovanja pri načrtovanju kariere in načrtovanju zaposlitvenih kompetenc, pomoč pri prijavljanju na razpise za delovna mesta ter oblikovanje življenjepisa, predstavitve delodajalcev ter organizacija morebitnih obiskov delovnih okolij, informiranje o prostih delovnih mestih in praksah ter splošnih možnostih za zaposlitev doma in v tujini, opravljanje raziskav o diplomantih Alma Mater ter anketiranje o zaposljivosti diplomantov in njihovi karierni poti ter anketiranje zaposlovalcev diplomantov Alma Mater o njihovih želenih in dejanskih kompetenčnih profilih.

Cilj KC Alma Mater je povečati zaposljivost diplomantov in omogočiti njihov razvoj delovne kariere.

Na tem mestu lahko najdete veliko informacij in odgovorov na najrazličnejša vprašanja, kot so izbira študija, možnosti štipendiranja, izbira in načrtovanje karierne poti že v času študija in nato na trgu dela, nasveti pri oblikovanju inovativnih oblik osebnih predstavitev potencialnim delodajalcu, informacije o aktualnih prostih delovnih mestih ter razpisih za štipendije pri nas in v tujini, objave o najrazličnejših delavnicah z zunanjimi in notranjimi izvajalci, predstavitve kariernih poti diplomantov Alma Mater, najrazličnejše oblike povezav z potencialnimi delodajalci itd.

Več informacij o naših aktivnostih lahko pridobite na povezavi aktualni dogodki ali pa nam pišete na elektronski naslov karierni.center@almamater.si.

V KC Alma Mater upamo, da boste na teh straneh našli veliko koristnih informacij, ki vam bodo olajšale izbiro študija, graditev kariernih poti ter uspešno zaposlitev.