Strokovne prakse in delo

Karierni center Alma Mater med drugim nudi študentom pomoč in svetovanje pri iskanju organizacij za opravljanje strokovne prakse. Karierni center vse informacije v zvezi z opravljanjem strokovne prakse objavlja na spletni strani.

Karierni center svetuje, spremlja, usmerja študente v času opravljanja strokovnih praks ter  v skladu z zakonodajo skrbi za formalno izvedbo strokovnih praks ter vodi evidenco organizacij in študentov, ki so zainteresirani za opravljanje strokovnih praks.

Karierni center registrira tudi tiste študente, ki si prakso iščejo sami.

Karierni center Alma Mater na podlagi sporazumov z organizacijami, ki so zainteresirane za  opravljanje strokovnih praks, razpiše možne prakse na svoji spletni strani, kjer so navedene vse informacije, ki jih študenti potrebujejo za izvedbo strokovne prakse.

V primeru zanimanja več študentov za posamezno prosto mesto za opravljanje strokovne prakse, se študenta, ki bo opravljal prakso v organizaciji izbere tako, da se primarno  upošteva kriterij več doseženih ECTS, v primeru enakega števila ECTS točk pa še višja povprečna ocena opravljenih izpitov.