Lestvica šol: Osnovne šole

Seznam slovenskih osnovnih šol Slovenske osnovne šole razvršča šole na podlagi rezultatov z Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se izvaja v Republiki Sloveniji ob koncu šestega in devetega razreda osnovne šole. Seznam šol je odraz uspešnosti osnovnih šol na NPZ in ni nujno tudi odraz kvalitete šol. Šole, kjer je zaradi pomanjkljivih podatkov še posebej velika verjetnost, da bo ob dopolnitvi podatkov prišlo do spremembe položaja na lestvici, so označene z zvezdico (*).

Seznam šol je objavila fakulteta Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. Podatke, ki so podlaga za točkovanje in za lestvico, sta skupina zainteresiranih staršev in raziskovalna skupina pri fakulteti Alma Mater prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC). Lestvica je žal začasna zaradi pomanjkljivih podatkov o uspehu šol. Čeprav so podatki javni, Državni izpitni center dostop do teh podatkov vztrajno onemogoča in so jih zainteresirani starši lahko dobili šele po sodbi sodišča, doslej pa so prejeli le delne podatke.

V marcu 2014 bo objavljena na spletni strani www.almamater.si dopolnjena lestvica Slovenske osnovne šole. Za tem bo lestvica vsako leto posodobljena.

Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta “Alma Mater Europaea”, lahko tudi skrajšano “Alma Mater” ter spletna stran www.almamater.si ali almamater.si.

Zap. št.
Ime šole
Št. točk
1
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
71,10
2
SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO
70,30*
3
OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
68,73
4
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA LJUBLJANA
68,10
5
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
67,50
6
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA
67,23
7
OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE
66,98
8
OSNOVNA ŠOLA GORJE
66,95
9
OSNOVNA SOLA TRNOVO
66,83
10
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA
66,70
11
SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER
64,85*
12
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO  GORO
64,75
13
OSNOVNA ŠOLA STARŠE
64,67
14
OSNOVNA ŠOLA GRAD
64,50*
15
OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA
64,45
16
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
64,30
17
OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA
64,18
18
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE
64,13
19
OSNOVNA ŠOLA COL
63,97*
20
OSNOVNASOLA TABOR l MARIBOR
63,77
21
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
63,77
22
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA SMLEDNIK
63,70*
23
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
63,48
24
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA
63,40
25
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
63,40
26
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
63,20
27
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
63,00*
28
OSNOVNA ŠOLA TONETA  ČUFARJA
62,87
29
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
62,87
30
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA  BORDONA  SEMEDELA-KOPER
62,75
31
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA
62,75
32
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE AJDOVŠČINA
62,58*
33
OSNOVNA ŠOLA LEDINA
62,50
34
OSNOVNA ŠOLA KANAL
62,48
35
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
62,05*
36
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
61,98
37
OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČICA
61,88
38
OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
61,80
39
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ
61,75
40
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
61,33
41
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
61,23
42
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
61,23
43
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
61,05*
44
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA
61,03
45
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
60,87
46
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
60,70
47
OSNOVNA ŠOLA 16.DECEMBRA MOJSTRANA
60,67*
48
OSNOVNA ŠOLA VODMAT
60,60
49
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
60,60
50
OSNOVNA ŠOLA POLJANIE LJUBLJANA
60,53
51
OSNOVNA ŠOLA DANILA   LOKARJA AJDOVŠČINA
60,43
52
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK
60,40
53
OSNOVNASOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
60,40
54
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE
60,30
55
OSNOVNASOLA RIHARDA JAKOPIČA
60,23
56
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
60,20
57
OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA
60,20
58
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
60,13
59
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
60,10
60
OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE
60,05
61
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ
60,05*
62
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
60,00
63
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
60,00
64
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ
59,98
65
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD
59,93
66
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
59,93
67
OSNOVNA ŠOLA RAČE
59,90
68
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
59,78
69
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE
59,73
70
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
59,70
71
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK
59,60
72
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
59,53
73
OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
59,53
74
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
59,50
75
OSNOVNA ŠOLA PRIMOžA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
59,50
76
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
59,50
77
OSNOVNA ŠOLA TRZIN
59,43
78
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
59,37
79
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
59,37
80
OSNOVNA ŠOLA DRSKA
59,33
81
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA
59,27
82
OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
59,27
83
OSNOVNA ŠOLA PESNICA
59,15
84
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
59,13
85
OSNOVNA ŠOLA FRAM
59,10
86
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
59,07
87
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
59,05
88
OSNOVNA ŠOLA FRANCA  ROZMANA  STANETA
59,03
89
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
59,00
90
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA
59,00*
91
OSNOVNA ŠOLA  ANTONA ŽNIDERŠIČA
58,98
92
OSNOVNA ŠOLA PRESTARNEK
58,93
93
OSNOVNA ŠOLA MUTA
58,90
94
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE
58,85
95
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
58,85
96
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
58,85
97
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA
58,67
98
OSNOVNA ŠOLA CENTER NOVO MESTO
58,60
99
OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
58,55
100
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
58,50

Vsi podatki za vse osnovne šole 2011 (dodano 2. marca 2018)

OPIS IN METODOLOGIJA

Seznam slovenskih osnovnih šol Slovenske osnovne šole razvršča šole na podlagi rezultatov z Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se izvaja v Republiki Sloveniji ob koncu šestega in devetega razreda osnovne šole. Število točk posamezne šole predstavlja uspeh šole na NPZ v zadnjih treh letih. Število točk šole predstavlja povprečje ocen, ki jih je prejela posamezna šola, izračunano po sledeči formuli: povprečje vrednosti dosežkov učencev iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na zadnjem NPZ predstavlja 50 odstotkov končne ocene, povprečje vrednosti dosežkov učencev vseh predmetov iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na NPZ v letu prej predstavlja 25% in povprečje iz leta pred tem predstavlja 25%. Število točk posamezne šole se izračuna tako, da se povprečje vrednosti vseh predmetov z zadnjega NPZ pomnoži z 0,5, povprečje s prejšnjih dveh let pa z 0,25. Če so na voljo le podatki za nekatere od predmetov, se uporabijo le ti podatki. Če so na voljo le podatki z enega NPZ, se ti množijo z 1,0, če pa z dveh let, pa se vsako od njih množi z 0,5. Metodologija zagotovo ni popolna ali najboljša in s časom se bo izpopolnjevala.

Seznam šol je odraz uspešnosti osnovnih šol na NPZ in ni nujno tudi odraz kvalitete šol. Pokazatelji kakovosti šole so zelo različni, saj je kvaliteta šole odvisna od mnogih faktorjev, med katerimi so tudi, in ne samo: znanje matematike, branja, naravoslovja, družboslovja, tujih jezikov ter ostalih področij, sposobnosti in veščin, disciplina, vzgoja, obšolske aktivnosti, športni rezultati, uporaba računalnikov in ostalih naprednih tehnologij, ustrezno razmerje med teorijo in praktičnim reševanjem težav, vzpodbujanje razmišljanja, odnos med učiteljem in otrokom, odnos med učiteljem in starši, vključenost staršev v aktivnosti šole, vključenost šole v lokalno okolje, delež učencev, ki šole ne dokončajo, uspeh šolarjev v nadaljevanju izobraževanja (uspešnost v srednji šoli ali na univerzi), zaposljivost šolarjev, njihovi prihodki v nadaljevanju kariere, usposobljenost in dodatno usposabljanje učiteljev, število učencev na učitelja, število učencev na računalnik, proračun šole, porabljena sredstva na učenca, itd (več o merjenju kvalitete šolstva glej na primer v "European report on the quality of school education - Sixteen quality indicators", European Commission, 2000, dostopno na http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf ). Kvaliteta šol se kaže tudi v napredku učencev od začetka do konca šolanja v neki šoli. Vseh teh faktorjev kvalitete ta raziskava in lestvica ne upoštevata. Zato visoka uvrstitev posamezne šole na lestvici ne pomeni, da so to v vseh pogledih najboljše šole, pomeni le, da gre za najuspešnejše osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja po podatkih, ki jih je posredoval Državni izpitni center. Seznam Slovenske osnovne šole torej ni lestvica najboljših šol v Sloveniji in šola z najvišjim številom točk ni nujno tudi najboljša šola.

Seznam šol je pripravila raziskovalna skupina v okviru izobraževalnega zavoda Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. Podatke, ki so podlaga za točkovanje in za lestvico, sta skupina zainteresiranih staršev in raziskovalna skupina prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC). Podatke je prejela na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Po podatkih RIC so ti podatki narejeni iz baz podatkov iz katerih so bili narejeni tudi grafični prikazi iz Letnega poročila o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja. Za razlago dosežkov učencev 6. razreda je pomembno tudi dejstvo,da je bilo opravljanje NPZ za te učence do leta 2013 prostovoljno in učenci, vključeni v analizo, niso nujno vsi učenci 6. razreda posamezne šole. Pomembno je tudi dejstvo, da imajo nekatere šole majhno število učencev, kar lahko vpliva na povprečne ocene. Šole, kjer se je posameznega preiskusa znanja v okviru NPZ udeležilo manj kot 10 učencev, so označene z zvezdico (*). Pri nekaterih šolah so bili v analizi uporabljeni le podatki z enega ali dveh preskusov znanja, saj raziskovalci od RIC še niso uspeli pridobiti več podatkov. Tudi te šole so označene z zvezdico (*). Pri teh šolah obstaja še posebej velika verjetnost, da bo ob dopolnitvi podatkov prišlo do spremembe položaja na lestvici.

Lestvica je žal začasna zaradi pomanjkljivih podatkov o uspehu šol. Raziskovalna skupina je od RIC od leta 2011 dalje poskusila pridobiti javne podatke o rezultatih osnovnih in srednjih šolah na NPZ in na maturi, a je Državni izpitni center dostop do teh podatkov vztrajno onemogočal. Čeprav je zakonodaja (ZDIJZ) jasna in kljub odločbam urada Informacijskega pooblaščenca in kljub pravnomočnim sodbam Upravnega sodišča RS RIC podatkov ne posreduje. Doslej je raziskovalna skupina pri Alma Mater Europaea - Evropskem centru Maribor uspela pridobiti le naslednje - sicer javne - podatke: Podatki o povprečnih vrednostih in standardnih odklonih dosežkov učencev pri angleščini na nacionalnem preverjanju znanja v šestem razredu v šolskem letu 2010/11 po šolah, podatki o povprečnih vrednostih in standardnih odklonih dosežkov učencev pri slovenščini na nacionalnem preverjanju znanja v šestem razredu v šolskem letu 2010/11 po šolah, podatki o povprečnih vrednostih in standardnih odklonih dosežkov učencev pri angleščini na nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu v šolskem letu 2010/11 po šolah, podatki o povprečnih vrednostih in standardnih odklonih dosežkov učencev pri slovenščini na nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu v šolskem letu 2010/11 po šolah. Tako je začasna lestvica Slovenske osnovne šole nastala le na podlagi teh podatkov.

V marcu 2014 bo objavljena na spletni strani www.almamater.si dopolnjena lestvica Slovenske osnovne šole. Takrat bodo raziskovalci namreč prejeli nove podatke o osnovnih šolah (OŠ). Za tem bo lestvica vsako leto posodobljena.

Za morebitne napake v podatkih se opravičujemo. Če jih opazite, vas vljudno prosimo, da pomagate izboljšati raziskavo tako, da nam pišete na info@almamater.si.

Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta "Alma Mater Europaea", lahko tudi skrajšano "Alma Mater" (prosimo za pravilno črkovanje in ne "Alma Mater Europea" ali "Alma Mater Europa") ter spletna stran www.almamater.si ali almamater.si.