[KONFERENCA ZA ČLOVEKA GRE] Obvestilo


Spoštovani,

zaradi ocen in priporočil mednarodnih zdravstvenih organizacij (WHO) in nacionalnih zdravstvenih institucij je Alma Mater Europaea sprejela naslednje omejitve:  

-  8. znanstvena konferenca  »Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja«, ki je bila napovedana za 13. in 14. marec 2020, se preloži za nedoločen čas, vsebine konference pa bodo izvedene v skladu z navodili mednarodnih zdravstvenih institucij.

- 210 povzetkov bo do 16. marca  2020 izdanih v posebnem Zborniku povzetkov , ki bo objavljen tudi na spletni strani Alma Mater Europaea - ECM. Zborniki znastvenih prispevkov bodo objavljeni naknadno, avtorji znanstvenih prispevkov boste o tem obveščeni.

- Veselimo se nadaljnega sodelovanja vseh avtorjev in cenjenih gostov po skorajšnjem novem prilagojenem programu skozi celotno študijsko leto glede na razmere.
 
S spoštovanjem,

Prof. dr. Ludvik Toplak

Predsednik AMEU - ECM


DOKUMENTI

Dopis ukrepov ravnanja v prevenitvi pred Koronavirusom - za študente
Dopis ukrepov ravnanja v prevenitvi pred Koronavirusom
Navodila - higiena kašlja
Navodila - higiena rok - splošna javnost
Navodila za zdravstvene delavce