Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Ponavljanje letnika

Redni študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Podaljšanje statusa

Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili ZVis.

Določbe o prehodih med programi

Upoštevajo se pogoji, ki so opredeljeni v merilih NAKVIS-a in Statutu Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor.

Pogoji za dokončanje študija

Študent magistrskega študijskega programa mora za dokončanje študijskega programa opraviti vse s programom določene obveznosti in zbrati 120 ECTS.