Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:

• Teoretične osnove arhivske znanosti,
• Teoretične osnove dokumentologije,
• Earhivi 1,
• Uvod v študij arhivistike.

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljeno

- 60 ECTS iz prvega letnika
- 40 ECTS iz drugega letnika

Obvezno pa morajo opraviti naslednje predmete 2. letnika:

• Earhivi 2,
• Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva,
• Upravljanje s podatki ,
• Metode in postopki dela z arhivskim gradivom pri ustvarjalcih.