Modul Družinsko podjetništvo

Zakaj družinsko podjetništvo?

Približno 70% vseh podjetij je v družinskem lastništvu. Raziskave so pokazale veliko ranljivost pri prehodu podjetij na naslednje generacije, saj le 30% podjetij uspešno prevzame druga generacija, le 12% se prenese na tretjo generacijo in le 3% družinskih podjetij preživi tri generacije. Zaradi nepoznavanja področja in napak pri prenašanju podjetij iz ene generacije na drugo generacijo je izgubljeno veliko potenciala za gospodarstvo kot tudi za družine, ki uspešne podjetniške tradicije ne prenesejo na naslednike.

Komu je študij namenjen?

Smer oz. enoletni modul družinskega podjetništva je namenjen vsem, ki so kakorkoli vključeni v upravljanje družinskega podjetja ne glede na sektor, kot tudi obstoječim in bodočim študentom managementa, ki se želijo specializirati na področju družinskega podjetništva. Študij je nenazadnje namenjen tudi vsem zainteresiranim, ki želijo sodelovati samostojno pri enoletnem modulu, brez vključitve v celotni dodiplomski ali magistrski študijski program.

Kakšni so cilji modula?

Seznaniti študente s sodobno problematiko družinskega podjetništva tako doma kot po svetu in jih usposobiti za reševanje konfliktov ter iskanje rešitev na področju upravljanja, prava, finančnega poslovanja, informatike in človeških virov družinskega podjetja.

PREDMETNIK

Kakšne so prednosti študija modula?

Študent bo deležen spoznavanja interdisciplinarnega področja družinskega podjetništva, v katerega so vključeni domači in tuji predavatelji ter strokovnjaki iz prakse in uspešni podjetniki, ki upravljajo z družinskimi podjetji.