Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.