3D tiskanje v gradbeništvu ponuja pomembne prednosti


Alma Mater Europaea – ECM je dobila novega doktroja znanosti. Nikola Špiček je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo iz projektnega managamenta z naslovom Analiza kritičnih dejavnikov uspeha pri upravljanju gradbenih projektov z uporabo tehnologije 3D tiskanja, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Mirosława J. Skibniewskega.

Sprejetje tehnologije 3D tiskanja v gradbeništvu ponuja pomembne prednosti, kot so nižji stroški dela, izboljšano vodenje projektov in izboljšano ravnanje z odpadki. Vendar njeno rast ovirajo pomanjkanje standardiziranih procesov in izzivi, ki so del tehnologije. Za privabljanje vlagateljev je ključnega pomena razumevanje prednosti in izzivov projektov 3D tiskanja. 

“Doktorska naloga identificira ovire, kot je pridobivanje gradbenih dovoljenj in opredelitev vlog v takih projektih, hkrati pa opiše kritične dejavnike uspeha, kot sta relativna prednost in združljivost. Skozi študije primerov se je pokazalo, da je 3D-tiskanje usklajeno s cilji "Gradnje 5.0", ki združuje tehnološki napredek s trajnostjo in odpornostjo. Ta tehnologija preoblikuje vloge deležnikov, zlasti od projektnih vodij zahteva, da pridobijo nova znanja in prilagodijo organizacijske strukture. Navsezadnje 3D-tiskanje ponuja rešitve za dolgoletna vprašanja gradbenega sektorja in prispeva k okoljski trajnosti,” pojasnjuje novopečeni doktor znanosti Nikola Špiček.

Čestitamo!