6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Alma Mater Europaea - ECM z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«


Vljudno vabljeni na 6. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Alma Mater Europaea - ECM, ki bo potekala 9. in 10. marca 2018 v Mariboru z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«.

Z motom želimo poudariti pomen znanja in raziskovalnih dognanj, ki nam omogočajo kakovostno obravnavo človeka v praksi in v globalnem okolju. Izpostaviti želimo izzive zaposljivosti, implementacijo in uporabnost znanstveno-raziskovalnih dosežkov, etiko v visokem šolstvu in relevantnost študijskih programov. 

Splošne informacije:

Datum konference: 9. – 10. 3. 2018
Lokacija: AMEU – ECM, Slovenska ulica 17, Maribor
Uradna jezika konference: slovenščina in angleščina
Kontaktni naslovkonferenca2018@almamater.si

Ključni datumi:

10. 11. 2017 – oddaja povzetka
20. 12. 2017 – oddaja celotnega prispevka (na e-naslov konferenca2018@almamater.si), prijava udeleženca/ev in plačilo zgodnje kotizacije
21.12.2017 - 1.2. 2018 – prijava udeležencev in plačilo kotizacije 

Teme konference:

  • Zdravstvena nega

  • Fizioterapija

  • Socialna gerontologija

  • Arhivistika

  • Etika in drugi vidiki humanistike

  • Ekologija

  • Management

  • Informacijsko – komunikacijska tehnologija v znanosti in izobraževanju

  • Migracije in medkulturne komunikacije

  • Družboslovne in ostale teme

Kotizacija:

  Zgodnja kotizacija
do 20.12.2017
Kotizacija za sodelujoče s prispevkom
21.12.2017 – 1.2.2018

1 avtor

80€

100€

2 avtorja

120€

150€

3 avtorji

160€

200€

UDELEŽBA NA KONFERENCI BREZ PRISPEVKA

Udeleženci brez prispevkov

 

50€


Visokošolski učitelji in študenti AMEU – ECM ne plačajo kotizacije.

V primeru, da so avtorji prispevka trije in se dva konference ne udeležita, se plača kotizacija za 3 avtorje.

V primeru, da je avtor prispevka iz AMEU ECM, soavtor/ji pa iz druge institucije, plača/jo soavtor/ji kotizacijo v višini 50€ (25€ študenti), ne glede na udeležbo na konferenci.

Prispevki bodo recenzirani in objavljeni v Zborniku prispevkov po predhodnem plačilu kotizacije. Zbornik povzetkov bodo udeleženci prejeli na konferenci, Zbornik prispevkov bo oddan v digitalni obliki.

Preberi več:

Nabor tem

Prijavnica

Oddaja povzetkov člankov

Predloga za pisanje članka

 

Galerija