Akreditiran nov doktorski študij FIZIOTREPIJA


Z veseljem sporočamo, da je Alma Mater Europaea – ECM od Nacionalne agencije RS za visoko šolstvo (NAKVIS), pridobila akreditacijo za doktorski študij fizioterapije.

Alma Mater je edina v tem delu Evrope, ki se lahko ponaša s 3. bolonjsko stopnjo študija s področja fizioterapije. Alma Mater Europaea – ECM je tako razvila celoto vertikal na vseh treh bolonjskih stopnjah s področja FTH. Naj poudarimo, da je fizioterapija postala samostojna znanstveno – raziskovalna disciplina, ki se je najprej razvila v ZDA, Veliki Britaniji, skandinavskih državah ter Rusiji, v zadnjih letih pa ji sledijo tudi druge države v Evropi.

Alma Mater Europaea – ECM je prva, ki je akreditirala doktorski študij te mlade znanstvene vede, in sicer s strokovnjaki, ki prihajajo tako iz Slovenije kot iz tujine. Med strokovnjaki, ki so se podpisali pod akreditacijo, so raziskovalci iz Karlove univerze v Pragi, Medicinske fakultete na Dunaju in Medicinske fakultete iz Gradca.

Študij fizioterapije na Alma Mater je namenjen strokovnjakom s področja fizikalne terapije, doktorjem medicine in drugih znanstvenih in sorodnih programov povezanih z raziskovalnim delom. Študijsko leto se prične oktobra 2018 in vabljeni vsi zainteresirani. Alma Mater Europaea – ECM bo v ta namen pripravila strokovni posvet in informativni dan v začetku meseca septembra, kjer bodo vrhunski strokovnjaki ter znanstveniki predstavili nove trende, pristope, metode ter tehnologije v fizikalni terapiji. Na informativni dan se lahko prijavite na tina.kavticnik@almamater.si. O točnem datumu informativnega dne in vseh podorobnosti ter ugodnostih boste tako obveščeni med prvimi.