Alma Mater na Sejmu akademske knjige Liber.ac


Alma Mater Europaea je uspešno sodelovala na Sejmu akademske knjige Liber.ac, ki je potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Založbi Alma Mater Press in Alma Mater ISH sta na sejmu predstavili širok nabor znanstvenih in strokovnih del, zbornikov ter učnih gradiv, ki so plod dolgoletnega raziskovalnega dela in akademske odličnosti.

Sejem akademske knjige Liber.ac je tridnevna javna prireditev, namenjena promociji in predstavitvi najnovejših dosežkov na področju akademskega založništva. Alma Mater Europaea je na dogodku pritegnila veliko pozornosti s predstavitvijo druge dopolnjene izdaje knjige Logopedagogika. Knjiga, zasnovana na antropološki osnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podajata UNESCO in Evropska komisija, je izjemno prispevek k razvoju holističnega vzgojno-izobraževalnega pristopa.

“Gre za celovit pristop, ki priznava, da otrok ni zgolj kognitivno/racionalno bitje, temveč nedeljiva celota telesne, duševne in noetične razsežnosti. Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je v tem, da otrok postaja, in že je, celovito delujoča, srečna, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi," je uvodoma poudaril avtor knjige, prof. dr. Sebastjan Kristovič.

Izpostavil je tudi, da končni rezultat vzgoje in izobraževanja nikoli ne sme biti zgolj pridobljena izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celostno razvita in integrirana osebnost. “Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Le na ta način bomo lahko dosegli celoviti razvoj oziroma integrirano razvito osebnost.”

Ob tej priložnosti je doc. dr. Polonca Serrano poudarila, da slovenski vzgojno-izobraževalni sistem potrebuje celovito prenovo, ki bo vključila tudi preventivne in vzgojne elemente, saj poslanstvo šole presega zgolj edukacijsko vlogo. Vse to je del prizadevanj Alma Mater Europaea za izboljšanje kakovosti izobraževanja in osebnostnega razvoja pedagoških delavcev.

Druga izdaja knjige Logopedagogika vključuje manjše redakcijske korekture in novo podpoglavje z naslovom ‘Predlog strateškega načrta prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji.’ Ta dodatek prinaša celovito strategijo za trajno, konkretno in učinkovito prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji, temelječo na 12 strateških ciljih, ki zajemajo priporočila in usmeritve UNESCA ter Evropske komisije.

Sodelovanje na Sejmu akademske knjige Liber.ac je še en dokaz zavezanosti Alma Mater Europaea k promociji znanja, izobraževanja in raziskovanja, kar prispeva k ustvarjanju celovito razvite in srečne družbe.

Podrobnosti o knjigi in nakup TUKAJ.