Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:


Doktorski študij: Uporabna umetna inteligenca

Bibliografija: Preberi več

Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer je nadaljeval tudi podiplomski študij. Leta 2002 je magistriral in za magistrsko nalogo z naslovom »Vzpostavitev procesne organizacije z uporabo objektno usmerjenega modeliranja in "Rapid Re" metodologije« prejel Krkino nagrado za raziskovalno delo. Doktoriral je leta 2018 na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Tema disertacije je »Proaktivno obvladovanje tveganj v informacijskih sistemih«. Ima bogate izkušnje s številnih projektov v gospodarstvu, povezanih z razvojem ter uvajanjem informacijskih tehnologij in prenove poslovnih procesov. Leta 2010 je pridobil certifikat Comptia Project+ za projektno vodenje in Microsoft certifikat MCTS za SharePoint. Je tudi prejemnik dveh nagrad za inovacije in sicer srebrne nagrade GZDBK za programsko rešitev »IntoProjects« (2010) in srebrne nagrade GZDBK za programsko rešitev »mScan« (2015). Kot predavatelj je aktiven tako v gospodarstvu kot tudi v izobraževalnih ustanovah. Vodil je več študentskih projektov PKP. Med številnimi študenti, ki jim je bil mentor pri diplomskih nalogah, sta dva za svoje delo prejela Nahtigalovi priznanji.