Arhivisti o aktualni problematiki arhivske teorije in prakse


Profesorji in študenti Katedre za Arhivistiko na Alma Mater aktivno sodelujejo na konferenci Radenci 2023 z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.

»Obravnavamo aktualne probleme arhivske teorije in prakse ter poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom, ne oziraje se na to ali gre za klasične ali digitalne zapise,« pojasnjuje predstojnik študijskih programov arhivistike izr. prof. dr. Petel Pavel Klasinc.

Arhivisti spremljajo uvajanje novosti, pri čemer posebej poudarjajo, da je pridobivanje novih znanj s področja arhivistike kot samostojne, akademske, multidisciplinarne in interdisciplinarne znanosti nujno potrebno. »Pri študiju arhivistike na vseh treh stopnjah gre za sodobno posredovanje znanj, ki so potrebna za obvladovanje vseh vprašanj v zvezi z arhivskim in dokumentarnim gradivom,« je jasen dr. Klasinc.

Več o konferenci in programu najdete TUKAJ