Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija, Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Barbara Grintal je diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in magistrirala na Fakulteti za management Koper. Leta 2016 je doktorirala iz socialne gerontologije na Alma Mater Europaea – ECM Maribor, Slovenija. Je predavateljica na področju srednješolskega in terciarnega izobraževanja s področja socialne gerontologije, raziskovalne metodologije, komuniciranja, organizacije, managementa, ekonomije in podjetništva. Kot direktorica zavoda GeRI sodeluje pri vodenju in izvajanju projektov na področju gerontologije, socialne varnosti, izobraževanja, vodenja, organizacije dela in drugih socialnih vprašanj. Je članica izvršilnega odbora Gerontološkega društva Slovenije in upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije. Poudarek njenega raziskovanja je na področju socialnih inovacij, aktivnega staranja, digitalne pismenosti starejših ljudi, njihove delovne aktivnosti, ekonomskega položaja ter socialne vključenosti. Barbara Grintal je avtorica znanstvenih in strokovnih člankov v domačih znanstvenih in strokovnih revijah. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah.