Branko Meh gost Senata Alma Mater


Na Senatu Alma Mater, ki ga vodi prof. dr. Ludvik Toplak, je senatorje počastil kot poseben gost predsednik Obrtne zbornice Slovenije gospod Branko Meh.

Na senatu je gospod Meh sodeloval pri razpravi o relevanci izobraževanja visokošolskih študijskih programov. “Med principi bolonjskega procesa izobraževanja je namreč tudi zaposljivost, kar pomeni, da diplomanti 1. stopnje  z diplomo pridobijo  znanje za delo, zato je potrebno povečati delež praktičnega usposabljanja ob postelji, v laboratoriju ali stružnici,” je ob tem poudaril prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. Dana je bila pobuda, da se s strateškimi partnerji oblikuje skupni programski svet, ki bi bil posebno posvetovalno delovno telo glede relevance, racionalizacije in kakovosti izobraževanja za resnične potrebe gospodarstva, institucij družbenega standarda in družinskega podjetništva.  V  izvedbo programa vključevalo bi tudi  komeptetentne strokovnjaki iz prakse.