Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

CV:

Bibliografija: Preberi več

Daniel Siter (1992) je diplomiral leta 2015 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru iz zgodovine in geografije. Po dokončani prvi stopnji je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisal magistrski študijski program Zgodovina (smer Novejša zgodovina) in ga leta 2019 zaključil z delom, za katerega je bil predlagan za Prešernovo nagrado. V letu 2020 se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za humanistični študij (Institutum Studiorum Humanitatis) mednarodne univerze Alma Mater Europaea.

 

Področje delovanja

 • Habilitiran je v naziv asistenta za področje zgodovinopisja.

 • Član programske skupine Raziskave kulturnih formacij (ARRS). Na Fakulteti za humanistični študij pripravlja doktorsko nalogo o delovanju Švabsko-nemške kulturne zveze (Kulturbund) na Slovenskem v razdobju 1922–1945. Že kot magistrski študent je raziskovalno in publicistično sodeloval pri triletnem temeljnem raziskovalnem projektu ARRS o okupacijskih mejah v zasedeni Sloveniji: »Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva«.

 • Njegov opus obsega 34 bibliografskih enot: avtorstvo znanstvene monografije in znanstvenih člankov, strokovnih prispevkov, recenzij, predavanj, intervjujev, referatov na mednarodnih konferencah (Canterbury 2016), znanstvenem simpoziju in konferencah z mednarodnim sodelovanjem (Metlika 2018 in Maribor 2021) ter soavtorstvo odmevne razstave Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945. V letu 2021 je pri fakultetni založbi AMEU – ISH izšla njegova prva znanstvena monografija Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945.

 • Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo je med drugim podkrepil z raziskovanjem v arhivskih in muzejskih institucijah: Arhiv Republike Slovenije (2017–2019), Zgodovinski arhiv Celje (2018–2019), Hrvaški državni arhiv Zagreb (2018), Muzej novejše zgodovine Slovenije (2017–2018), Muzej novejše zgodovine Celje (2018) in arhiv Slovenskega šolskega muzeja Ljubljana (2018).

 • Je popotnik in avanturist. Svoje popotne izkušnje je delil že v mnogih potopisnih člankih, izvaja tudi potopisna predavanja.

 

Raziskovalna področja:

 • H250: Sodobna zgodovina (od leta 1914).

 • H280: Lokalna in regijska zgodovina.

 • Sodobna slovenska zgodovina: primarno zlasti obdobje druge svetovne vojne na Slovenskem, kjer proučuje vojaške, politične in kulturne sfere dogajanja ter tozadevna tematska področja, vidike, plati in daljnosežne posledice okupacije – pogostoma na nivojih krajevnega zgodovinopisja.

 • Švabsko-nemška kulturna zveza na Slovenskem.

 • Sodobna krajevna zgodovina.

 • Sodobna vojaška zgodovina.