Daniel Siter na raziskovalnem delu v Arhivu Jugoslavije


Raziskovalec asist. Daniel Siter, doktorski študent Alma Mater Europaea ISH, je pridobil 12-dnevno raziskovalno gostovanje v Arhivu Jugoslavije v Beogradu, kjer raziskuje subverzivno delovanje Švabsko-nemške kulturne zveze (Kulturbund) in njenih članov na Slovenskem v letih 1922–1945.

»Kulturbund je bil krovna kulturna (in kasneje politična) organizacija nemške narodnostne manjšine v Kraljevini Jugoslaviji, ustanovljena leta 1920 s sedežem v Novem Sadu ter s prvo celico na Slovenskem leta 1922 na Kočevskem, kjer je bila močna nemška manjšina«, pojasnjuje Siter. Tematika predstavlja glavni fokus Siterjeve doktorske raziskave in disertacije, v kateri prikazuje predvojni Kulturbund kot zametek vsega kasnejšega nacističnega terorja, raznarodovanja, ponemčevanja in genocidne politike. 

Že pred letom 1933, še posebej pa po Hitlerjevem prevzemu oblasti, se je Kulturbund ob ključnih zunanjepolitičnih dogodkih močno nacificiral in radikaliziral. Organizacija začne z zavestnim in planskim delovanjem v prid nacionalsocialistične ideologije, kar ima kasneje pogubne posledice za narodno zavedne, politično aktivne in intelektualne prebivalce. Na temeljih izdajalske, popisovalne in obveščevalne aktivnosti so že v predvojnem času pripravili eliminacijske spiske prebivalcev, katerih se je potrebno znebiti. Kulturbundovska subverzivnost je omogočila okupatorju hitrejšo in efektivnejšo vzpostavitev uprave. 

Siter pripominja, da se »izvirne, odmevne in prebojne zgodovinopisne raziskave gradijo na primarnih zgodovinskih virih, med katere sodi arhivsko in drugo dokumentacijsko gradivo, ki je podvrženo raziskovalčevi temeljiti kritični analizi, interpretaciji, medsebojnem primerjanju in usklajevanju z ostalim naborom gradiva ter končnem citiranju. Le tako se lahko oblikujejo resne, celostne, sistematične, temeljite in poglobljene ter vsebinsko zaokrožene zgodovinopisne znanstvene študije«. 

Siter kritično zaključuje, da je »v slovenskem zgodovinopisju precej »neizvirnežev«, manj pa tistih, ki se zakopljejo v arhive in druge primarne vire, kar je osnova znanstvenega zgodovinopisja.«

Daniel Siter je asistent, raziskovalec in doktorand na mednarodni univerzi Alma Mater Europaea – fakultete ISH. Je tudi vodilni raziskovalec in publicist v Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor. Ukvarja se s sodobno zgodovino, zlasti z obdobjem druge svetovne vojne na Slovenskem. Proučuje vojaške, politične, gospodarske, kulturne in vsakdanje sfere dogajanja. Je avtor pionirskega dela – odmevne znanstvene monografije Rogaška Slatina pod kljukastim križem (v dveh izdajah), razstav, člankov, prispevkov, recenzij in intervjujev ter prejemnik uradnega priznanja Občine Rogaška Slatina. Redno nastopa in predava na mednarodnih znanstvenih konferencah, simpozijih in okroglih mizah doma in v tujini.