Delovno mesto: Mladi raziskovalec

Datum objave: 22. 7. 2020


Iščemo ambicioznega mladega raziskovalca ali asistenta z željo in predanostjo v desetih letih postati mednarodno uveljavljen raziskovalec in profesor. Nudimo odlične pogoje in možnosti za sodelovanje na projektih z najboljšimi univerzami v svetu (Alma Mater je, na primer, julija 2020 izvedla znanstveno konferenco s profesorji Harvard, Oxford, Cambridge in mnogimi drugimi, kar daje mlademu raziskovalcu neprimerljive možnosti za razvoj).

Pogoji in znanja:

Objavljen najmanj en članek v angleškem jeziku v rangirani reviji (SCOPUS ali SSCI); povprečna ocena izpitov brez zaključne naloge najmanj 8.75; izobrazba, dosežena na programu druge stopnje ali diploma prve stopnje in predvidena diploma druge stopnje do septembra 2020. Pripravljenost in sposobnost sodelovati pri mednarordnih konferencah in predavanjih v angleškem jeziku. Kandidat mora biti rojen 1992 ali kasneje. Raziskovalec ima precejšnjo svobodo pri izbiri področja raziskovanja in doktorskega študija (humanistika, socialna gerontologija, strateški komunikacijski management, itd). Mladi raziskovalec ob zaposlitvi prejme tudi štipendijo v vrednosti doktorskega študija za celotno obdobje študija (vrednost 15.000 EUR) in 4.000 EUR za raziskovanje (računalniška oprema, sredstva za obisk konferenc, itd.).

Podroben opis:

Delo v mednarodno uveljavljeni visokošolski in raziskovalni organizaciji pod vodstvom mentorja, sodelovanje pri raziskovalnem in/ali pedagoškem delu, pisanje in objavljanje znanstvenih člankov, opravljanje študijskih obveznosti na doktorskem študiju, druga dela po navodilu mentorja. Delo je na področju družboslovja ali humanistike po izbiri raziskovalca (pravo, družbene vede, humanistika, kultura, politologija, sociologija, umetnost, itd.).

Trajanje:

12 mesecev in nato podaljšanje še za tri leta.

Zahtevano znanje jezikov:

Angleško tekoče

Plača:

2.000 EUR bruto ob začetku in možnost za povišanje do 3.500 EUR v treh letih.

Začetek zaposlitve:

september 2020

Rok za prijavo:

10. avgust 2020

Prijave:

Prijavitelj naj pošlje CV, motivacijsko pismo, kopijo diplome, dokazilo o rojstvu 1992 ali kasneje, dokazilo o objavi znanstvenega članka (kopija članka v PDF) na info@almamater.si s predmetom: Mladi raziskovalec 2020