Digitalna pomoč srebrnim letom


Alma Mater Europaea – ECM je partner pilotskega projekta Pharaon, katerega cilj je uresničiti pametno in aktivno življenje starajočega se evropskega prebivalstva z ustvarjanjem nabora integriranih, zelo prilagodljivih in interoperabilnih odprtih platform z naprednimi storitvami, napravami in orodji; obenem pa ohraniti dostojanstvo starejših odraslih in povečati njihovo neodvisnost in varnost.

V sodelovanju z ostalimi partnerji projekta Pharaon iz Slovenije je nastal zbornik recenziranih znanstvenih člankov z naslovom Digitalna pomoč srebrnim letom: digitalizacija in prispevek projekta Pharaon k izboljšanju kakovosti življenja starejših. Knjiga povzetkov je rezultat dvodnevne mednarodne konference Digitalna pomoč srebrnim letom, ki je potekala maja 2022 v Ljubljani. Glavni cilj knjige je prikazati celostni pristop k obravnavi starajočega se prebivalstva in izpostaviti nujnost sprememb na ravni zakonodaje, podpornih organizacij, izobraževanja, kadrov, medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja ter ravni razvoja in implementacije novih tehnoloških rešitev. 

V zborniku so avtorji opredelili inovacijske poti za starejšim prijazne domove, sodobne tehnologije za pomoč pri osamosvojitvi starejših, nove pristope k oskrbi starejših in nove principe oblikovanja prostorov za starejše. V prispevkih so teoretični pregledi trenutnega stanja na področju projektiranja domov za starejše in organizacije v domovih za starejše. Izpostavljena je tudi problematika in izzivi na tem področju. 

Zbornik Digitalna pomoč srebrnim letom je objavljen TUKAJ.