Diplomantke in diplomanti, veselimo se z vami!


Podelitev diplom je gotovo najbolj svečan in slavnostni dogodek za diplomantke in diplomante, ki so z veliko truda, napora, potrpljenja, ljubezni in entuziazma dokončali študij.

Alma Mater Europaea, ki je pred nedavnim postala univerza in je stopila ob bok najboljšim svetovo priznanim izobraževalnim institucijam. Študij na Alma Mater Europaea je bil že od nekdaj sinonim kakovosti, sedaj pa je Alma Mater pridobila tudi ugled, ki ga priznavata znanstvena, akademska in strokovna skupnost.

Alma Mater letos vpisuje 16. generacijo študentov. Naši uspehi so izjemni predvsem zaradi vas, ker s strokovnim znanjem in srčnostjo pri delu z ljudmi ponosno širite dober glas. Iskreno se vam zahvaljujemo za vsa lepa doživetja ob vašem študiju ter za vloženo delo,’ je v slavnostnem nagovoru povedal predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak.

Zdravstvena nega in fizioterapija danes izpolnjujeta nepogrešljivo vrzel v vsem slovenskem zdravstvenem sistemu. Socialna gerontologija je nov in iskan poklic, ki razvija novo kulturo medgeneracijskega sožitja. Management so včasih imenovali Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, danes pa je poudarek na leadershipu, torej novem načinu vodenja, ki vključuje zlasti spodbujanje sodelavcev, samoiniciativnost, inovativnost, empatijo in s tem tudi večjo učinkovitost vodenja. Nov študijski programi Splet in informacijske tehnologije na prvi bolonjski stopnji je Alma Mater nadgradili z Informacijsko varnostjo na magistrski stopnji ter Uporabno umetno inteligenco na doktorski stopnji. Akademija za ples je obogatena z magistrsko stopnjo, z možnostjo doktorskega študja na ISH. “Z magistrskimi in doktorskimi študiji želimo omogočiti poklicni razvoj vseh, posebej tudi študentov fizioterapije in zdravstvene nege. Študij za deficitaren poklic arhivistike in digitalne humanistike na vseh treh bolonjskih stopnjah je moderniziran z digitalnimi orodji ter odpira mladim ljudem nove priložnosti. Razvili smo študijski program Ekoremediacije, ki ga z dodatnimi vsebinami sedaj preoblikujemo v magistrski študij za trajnostni razvoj,” je še dodal predsednik dr. Toplak. 

Diplomantke in diplomanti, iskrene čestitke! Diplome imate v rokah, to predstavlja nov začetek, nov korak na življenjski poti. Ne jemljite pa tega znanja kot okvir, v katerega bodo ujete vaše misli, temveč kot ploščad, s katere naj poleti vaša domišljija.