Direktor Nakvis dr. Demšar na Alma Mater


Na podelitvi diplom na Alma Mater je bil tokrat častni gost in govornik prof. dr. Franci Demšar, direktor Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Prof. Demšar je spregovoril študentom, posebej o pomenu kakovosti v visokem šolstvu, ki je pogoj za mednarodno konkurenčnost, ugled slovenskih univerz ter pogoj za razvoj ter blagostanje v državi. Prof. Demšarju je vodstvo Alma Mater na delovnem pogovoru z predstavilo prizadevanje za kvalitetni razvoj novih študijskih programov, ki so zaposljivi doma ter konkurenčni na evropskem trgu dela.

V nadaljevanju objavljamo nagovor dr. Demšarja diplomantom Alma Mater.


Drage diplomantke in diplomanti,

starši, prijatelji, kolegi,

spoštovani predsednik Alma Mater Europaea – Evropskega centra Maribor, prof. dr. Ludvik Toplak,

spoštovani učitelji,

cenjeni gostje in gosti

V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim in pozdravim v imenu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, vam čestitam ob vaši diplomi, obenem pa seveda čestitam tudi vaši instituciji – Almi Mater Europaea - Evropskemu centru Maribor – ter se z vami veselim uspehov, ki ste jih in jih še boste dosegali ob razvijanju znanja in akademske odličnosti na raznovrstnih področjih v skladu s potrebami trga dela in mednarodnimi smernicami, ki ste si jih začrtali.

Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor je bila akreditirana pred enajstimi leti, natančneje 14. 2. 2008, še pred ustanovitvijo agencije, ki jo je ponovno akreditirala 18. 6. 2015.  V več kot desetletnem obdobju je postala ugleden visokošolski zavod, ki izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na prvi, drugi in tretji stopnji, je znanstveno-raziskovalno aktivna v mednarodnem okolju in hkrati vpeta v nacionalno in regionalno družbeno ter gospodarsko okolje in kar je za nas in predvsem za vse vas tukaj zbrane najbrž zelo pomembno – gre za institucijo, ki izobražuje prepoznavne in zaposljive diplomante.

Ko sem razmišljal o tem, kaj naj vam povem ob tem slavnostnem dogodku, sem se poskušal spomniti tudi svojih prelomnih dogodkov in mojih mislih ob njih. Misli so potovale od uspehov do neuspehov, oboji si v naših življenjih in naših projektih podajajo roko – v eni od svojih knjig sem ob nekem svojem neuspehu zapisal: »Počutil sem se kot otrok, ki cel dan gradi peščene gradove, potem pa mu jih plima čez noč odnese. Počutil sem se kot ta otrok, naslednje jutro, ko se s starši vrne na plažo in z žarom v očeh tja za roko vleče še babico, da bi tudi ona potrdila, kar je včeraj izjavil ponosni  ata: naš bo arhitekt. Tako sem se počutil, ko sem spremljal, kaj se je zgodilo z enim od mojih projektov: pesek pred očmi in pesek v oči. Puščava.«

Tako institucija kot njeni študentje ste v preteklem obdobju bržkone šli tako prek zmag kot tudi porazov, kljub temu pa dejstvo, da smo se tukaj danes vsi skupaj zbrali, nazorno dokazuje, da je bilo zmag nedvomno več kot porazov.

Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor igra pomembno vlogo pri bogatenju slovenskega visokošolskega prostora. Gre za dinamično, razvojno in raziskovalno usmerjeno institucijo, ki ima podporo tako v slovenskem kot mednarodnem okolju. Zavezani ste k razvoju in izvajanju deficitarnih, evropsko orientiranih aplikativnih študijskih programov, ki jih potrebuje tako domače kot tuje gospodarstvo, odlični pogoji za študij pa so zagotovilo, da študentje pri vas dobijo znanje in kompetence, ki si jih želijo in zaslužijo, diplomante pa ceni tudi trg dela.

Na dosežke institucije in njenih diplomantov smo zato upravičeno lahko ponosni vsi. A pred nami vsemi so nove preizkušnje, ki v marsičem presegajo okvire institucij, pogosto pa tudi države, pri čemer se na NAKVIS zavedamo okoliščin, ki morda niso najbolj naklonjene zasebnim ustanovam visokega šolstva. Pred nekaj meseci smo na NAKVIS v skupni organizaciji s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti organizirali posvet o doseganju odličnosti v visokem šolstvu, kjer je sodeloval tudi Sir Leszek Borysiewicz, nekdanji rektor Univerze v Cambridgeu, izjemno ugledne ustanove, ki predstavlja enega idealnih primerov uspešnega zasebnega visokošolskega zavoda v svetovnem merilu. Redno se uvršča med 5 najboljših univerz po šanghajski lestvici, med njenimi člani je skoraj 100 Nobelovih nagrajencev, pohvalijo pa se lahko kar z 98% stopnjo zaposljivosti diplomantov.

V pogovoru je prof. Borysiewicz izpostavil  najvažnejši razlog, zakaj je v anglosaškem svetu veliko število odličnih zasebnih univerz. Razlog je  v visoki davčni olajšavi, ki podjetjem omogoča donacije predvsem za namen financiranja visokega šolstva. Menim, da bi tudi v Sloveniji morali začeti debato o takem modelu, sam sem v svoji letos izdani knjigi o slovenski znanosti predlagal podoben model - dodatno davčno olajšavo za raziskave in razvoj, usmerjeno na konkretne pogodbe med gospodarstvom in akademsko sfero. Cilj nas vseh bi moral biti, da konstruktivno pristopimo k obravnavani problematiki, izboljšamo pogoje za obstoj in razvoj tako zasebnih kot javnih visokošolskih zavodov ter skupaj prispevamo k krepitvi slovenskega visokošolskega prostora.

Vi, diplomanti in diplomantke Alma Mater Europaea – Evropskega centra Maribor, ste dokaz, da je slovensko zasebno šolstvo kakovostno, pridobljene kompetence pa so odlična osnova, na kateri boste lahko uspešno gradili svojo kariero. Ta bo, kot že rečeno, bržkone sestavljena tako iz vzponov in padcev, pomembno pa je predvsem, da se iz obojih nekaj naučimo. Naj vas torej ta vedoželjnost in prizadevnost, ki sta vas spremljali med študijem, spremljata še naprej. Znanje, ki ste ga pridobili, vam je lahko v ponos in hkrati odgovornost, da omenjene vrednote prenašate tudi naprej. 

Diplomantke in diplomanti, danes je vaš dan. Danes skupaj z vami, vašo ustanovo in vašimi učitelji slavimo vsi. Še enkrat iskrene čestitke!