Filozofija za otroke


Študenti humanistike na Alma Mater so v okviru predmeta Filozofija vzgoje in demokracije izvedli delavnici z otroci v Vrtcu Ledina v Ljubljani.

"Filozofija za otroke predvideva, da so otroci razmišljujoči, radovedni, ustvarjalni, komunikativni. Dolgotrajnejša izpostavljenost programu pa omogoča razvoj višjih kognitivnih sposobnosti kot so kritičnost, refleksivnost, avtonomnost in logičnost. Prav te lastnosti pa otrokom omogočajo učinkovito vključevanje v življenje demokratične družbe ter jih pozitivno opremlja za kosanje s spremembami, ki jih prinaša hiter znanstveni, tehnološki in kulturni razvoj,« pojasni študentka Lara Božak in doda, da je filozofija primerna za otroke, ne glede na njihovo starost. »Filozofska vprašanja le treba prilagoditi njihovi razvojni stopnji. Otroci so zmožni v svetu okoli sebe prepoznavati mnogokatere predpostavke, kar pa je osnova sleherne filozofije. Suvereno se ukvarjajo s filozofskimi vprašanji, če le-te adaptiramo primerno njihovi starosti, torej njihovi razvojni stopnji," pripoveduje študentka in pove, da je bilo to jasno razvidno tudi na delavnicah v vrtcu Ledina. 

Otrokom so najprej prebrali pravljico. Izbrali so zgodbo Drevo ima srce, saj so želeli, da bi otroci razmišljali o odnosih, o konceptu daru, dajanja in prejemanja, sreči, prijateljstvu, skrbi za druge, naravi in sobivanju človeka z naravo. Po prebrani zgodbi je potekal interaktivni pogovor, kjer so otroci zelo komunikativno sodelovali. Za tem pa so na liste papirja narisali zgodbo po lastni domišljiji. Študenti so na podlagi risb ugotavljali, kako so otroci zgodbo razumeli in dojeli. 

"Menimo, da bi bilo konkretnejše vpeljevanje filozofije za otroke v slovenske vrtce in osnovne šole zelo dobrodošlo. Filozofija lahko otrokom skozi vprašanja odstre nove svetove, gledišča, uri nas v pogovarjanju, argumentaciji in poslušanju, s principom izmenjave mnenj in stališč vzpodbuja kritično mišljenje in demokratični značaj, privzgaja določeno držo in odnos do sveta,« še zaključijo študenti.