Fizioterapevti brez meja: Humanitarna odprava v Tanzanijo


Fizioterapevti brez meja so v začetku leta pričeli z večmesečno humanitarno odpravo v Tanzanijo.

“Cilj odprave je sodelovati z lokalnimi skupnostmi in zdravstvenimi ustanovami v Mbeyi, jugozahodni Tanzaniji, ter zagotavljati zdravstvene storitve in izobraževanje tam, kjer so te možnosti omejene ali nedostopne,” pojasnjuje vodja Lana Ritlop, študentka fizioterapije in predsednica Študentske organizacije na Alma Mater. 

Priprave na odpravo so trajale več kot šest mesecev. Vključevale so intenzivne pripravljanje ekip, sestavljenih iz študentov fizioterapije, diplomiranih fizioterapevtov, medicinskih sester in študentov medicine. V sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europaea in tudi drugimi univerzami po Sloveniji so se ekipe dobro pripravile na izzive, ki jih prinaša delo na terenu.

V Tanzaniji so vzpostavili partnerstvo z organizacijo Save Kids for Future, ki lokalna dekleta uči izdelave pralnih higienskih vložkov. Ekipe dopolnjujejo te delavnice z izobraževanjem o ženskem zdravju, kar dekletom pomaga pridobiti znanje o osebni higieni in povečati splošno zdravstveno osveščenost.

“Humanitarne ekipe delujejo v dveh skupinah. Ena skupina dela znotraj bolnišničnih ustanov, druga pa neposredno v skupnostih. Delo na terenu je zahtevno, saj vključuje naporne delovne razmere, ki jih dodatno otežujejo vremenski izzivi, kot so močna deževja. Prilagajanje na lokalni 'počasni čas' pa je bilo ključno za uspešno integracijo in učinkovitost intervencij,” opisuje Lana. 

Ekipe na terenu izvajajo tudi raziskave, ki bodo prispevale k boljšemu razumevanju lokalnih zdravstvenih izzivov. Rezultati teh študij bodo predstavljeni na študentskih znanstvenih konferencah, kar bo pripomoglo k širjenju znanja in izboljšanju praks.

 

“Odprava ni zgolj misija pomoči, temveč priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj, ki obogatijo tako lokalne skupnosti kot prostovoljce. Iskrena zahvala gre vsem, ki so podprli ta projekt. Njihova podpora je ključna za nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje zdravstvene oskrbe v manj dostopnih delih sveta,” je hvaležna Lana Ritlop in dodaja, da bodo lahko le z njihovo pomočjo še naprej zagotavljali pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo in širili znanje ter izkušnje, ki so ključne za trajnostno izboljšanje zdravstvenih storitev po vsem svetu.

Fizioterapevti brez meja 1. junija 2024 ob 18.00 v Knjižnici Alma Mater Europaea v Celju (Mariborska 3) pripravljajo zanimiv potopisni večer o Tanzaniji.