Fizioterapevti nepogrešljivi tudi v paliativni oskrbi


Teja Javernik je sveža diplomnatka fizioterapije na Alma Mater. V zaključnem delu se je posvečala vlogi fizioterapije v procesu paliativne oskrbe ter analizirala njen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja in blaženja simptomov pri paliativnih bolnikih.

Paliativna oskrba se osredotoča na izboljšanje kakovosti življenja in udobja paliativnih bolnikov. Fizioterapija predstavlja enega ključnih elementov tega izboljšanja. V paliativni oskrbi fizioterapevtski pristop obsega celostno zdravljenje bolnikov s terminalnimi boleznimi po poti postopnega upadanja. Njihova vloga v tem okolju vključuje preventivo, obvladovanje simptomov, rehabilitacijo, izobraževanje, komunikacijo ter psihološke vidike oskrbe. 

»Paliativna oskrba je opredeljena kot aktivna in celovita oskrba, namenjena bolnikom, katerih bolezni se ne odzivajo več na kurativno zdravljenje, in je namenjena izboljšanju kakovosti življenja teh posameznikov in njihovih družin z lajšanjem bolečin in težav. Prav tako vključuje preprečevanje in olajšanje vseh vrst trpljenja - fizičnega, psihološkega, socialnega ali duhovnega -, ki ga doživljajo odrasli in otroci, ki živijo s hudimi, kroničnimi, kompleksnimi in življenjsko omejujočimi zdravstvenimi težavami, ter spodbujanje dostojanstva, najboljše kakovosti življenja in prilagajanja napredujočim boleznim z uporabo najboljše razpoložljive evidence,« pojasnjuje diplomantka.

V bolnišnični enoti za paliativno oskrbo fizioterapevti obravnavajo pogoste funkcionalne težave, kot so oslabelost, bolečina, težave s ravnotežjem in specifične mišične šibkosti. » Vloga fizioterapevta v paliativni oskrbi nasploh vključuje ocenjevanje, obvladovanje simptomov, funkcionalnost in rehabilitacijo, izobraževanje in komunikacijo, preventivo ter psihološke vidike oskrbe. Fizioterapevti se ukvarjajo z izobraževanjem pacientov, skrbnikov, študentov in zdravstvenih strokovnjakov. Nudijo nasvete glede pravilnega rokovanja z bolniki tako zdravstvenim strokovnjakom kot skrbnikom. Pomagajo tudi pri upravljanju življenjskega sloga ter dajejo nasvete o pravilnem tempiranju aktivnosti in varčevanju z energijo. Sodelujejo z drugimi strokovnjaki in skrbniki ter delujejo v tesnem sodelovanju s pacienti, da lahko raziskujejo njihove napačne predstave in strahove ter jim pomagajo razumeti njihove bolezni. Poleg tega jim zagotavljajo strategije za upravljanje z boleznijo, kar pacientom omogoča ponovno pridobitev nadzora nad njihovim stanjem v obdobju, ko pogosto doživljajo občutek nemoči in izgube neodvisnosti,« o vlogi in delu fizioterapevta pove Teja Javernik.

Fizioterapija ima izjemno pomembno vlogo v paliativni oskrbi, saj med drugim zmanjšuje intenzivnost simptomov in pripomore k izboljšanju mobilnosti bolnikov, kar ima za posledico večjo avtonomijo oziroma neodvisnost bolnikov. S fizioterapijo se lahko tudi obvladuje oziroma zmanjšuje stopnjo bolečine, z raznimi terapevtskimi vajami, fizioterapevtskimi pripomočki in ukrepi pa se lahko izboljšajo še drugi simptomi bolezni oziroma zdravljenja kot tudi občutek depresije bolnikov. Kljub temu pa fizioterapija ni zgolj vadba ali pomoč za lažje dihanje, razgibavanje, temveč predstavlja tudi zelo pomemben psihosocialni vidik, kot je recimo poslušanje pacientov in svojcev ter dajanje nasvetov tako bolniku kot tudi svojcem.