Gostujoče predavanje: ARGUMENTIRANJE POSLOVNIH ODLOČITEV


V ponedeljek, 6. decembra, ob 17. uri, v okviru študija Management poslovnih sistemov vabimo na predavanje doc. dr. Luke Martina Tomažiča, kjer bo gostujoči predavatelj predstavil uporabnost in prepletenost konceptov retorike, dialektike in logike pri poslovnem odločanju. Obravnaval bo dva uveljavljena modela sprejemanja poslovnih odločitev, in sicer harvardski pristop študije primerov in pristop Londonske šole ekonomike.

- PRIJAVA (ob prijavi boste prejeli podatke za ogled predavanja)

Jedro predavanja bo razumevanje argumentiranja poslovnih odločitev, ki ga je dr. Tomažič razvil v svoji znanstveni monografiji 'Argumentiranje poslovnih odločitev.' Z njim pojasnjuje, kako kvalitetno odločanje poteka v poslovni praksi, hkrati pa oblikuje praktično uporaben model, ki je lahko v pomoč managerjem, svetovalcem in drugim deležnikom pri poslovnem odločanju.

Dr. Luka Martin Tomažič je docent na Alma Mater Europaea ECM, z dolgoletnimi izkušnjami iz gospodarstva. Je vodja pravne in splošnih služb v Elektru Maribor Energija plus. Vodil je več velikih projektov, v vlogi pravnega svetovalca pa dolga leta sodeluje pri sprejemanju najpomembnejših poslovnih odločitev. Doktoriral je iz ožjega področja pravne argumentacije, dvakrat pa tudi magistriral, in sicer na Univerzi v Mariboru s specializacijo iz upravljanja in vodenja podjetij, na Univerzi v Londonu pa s specializacijo iz ekonomske regulacije. Je avtor dveh znanstvenih monografij, enajstih poglavij v znanstvenih monografijah in številnih znanstvenih ter strokovnih člankov. Redno sodeluje na konferencah doma in v tujini.


"V dinamičnih poslovnih okoljih je sprejemanje razumnih poslovnih odločitev bistveno za dolgoročno doseganje uspeha podjetij. Pri tem je za zagotavljanje kvalitetnega odločanja bistvena utemeljenost odločitev v ustreznih argumentih. Ta razumnost mora biti pri managerju, ki odločitve sprejema, prisotna v samem trenutku, ko se odloči."