Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Zdravstvene vede

Bibliografija: Preberi več

Izredna profesorica Helena Blažun Vošner ima zaključen preddoktorski študij na Johns Hopkins University, prvi doktorat je zaključila na Univerzi v Mariboru iz področja Organizacije in managementa, drugega pa na University of Eastern Finland iz področja Zdravstvenih ved. Njen raziskovalni interes je usmerjen v razvoj zdravstvenih ved, kakovost zdravstvenih storitev, zdravstvena informatika. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov, od katerih so bili številni objavljeni v revijah z visokim faktorjem vpliva. Sodelovala je v številnih mednarodnih, nacionalnih in bilateralnih projektih, trenutno sodeluje v projektih AWARE, SRiP-PMiS, Integrirani oskrbi doma ter EU projektu STAMINA. Izr. prof. ddr. Helene Blažun Vošner opravlja tudi funkcijo člana Programkega sveta SRiP-PMiS, prav tako pa je tudi recenzentka številnih revij s faktorjem vpliva.