Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija

Bibliografija: Preberi več

Po zaključeni osnovni šoli v Kamnici pri Mariboru, sem v letih 1990-1994 obiskoval II. gimnazijo v Mariboru.

Zaradi zanimanja za kirurgijo sem se leta 1994 vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem redno študiral in diplomiral  aprila 2001.

Z željo postati travmatolog sem se zaposlil v takratni Splošni bolnišnici Maribor junija 2001 in nato leta 2002 pričel s specializacijo iz travmatologije. V času specializacije sem pridobil naziv asistenta na področju anatomije in kirurgije, v travmatologiji pa se posebej posvečal hrbteničnim poškodbam. Specialistični izpit iz travmatologije sem s pohvalo opravil januarja 2008.

Ob pedagoških aktivnostih na oddelku pri izobraževanju mlajših kolegov in pedagoških aktivnostih na Katedri za medicino v izrednih razmerah sem  leta 2012 zaključil doktorski študij na Biomedicinski tehnologiji na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Po asistenturi na anatomiji in kasneje kirurgiji sem od leta 2014 kot docent aktivno udeležen v pedagoškem procesu MF UM pri predmetu kirurgija. V preteklih letih sem se kot vabljen predavatelj udeleževal strokovnih srečanj doma in v tujini in opravil tudi več tečajev za izboljšanje pedagoškega dela. Sem tudi član uredniškega odbora EC orthopaedics in recezent večih strokovnih revij.

V strokovnih krogih sem si kot namestnik predstojnika oddelka za travmatologijo v zadnjih letih prizadeval za uveljavljanje najnovejših kirurških praks v vsakodnevmno klinično delo.

Ob vsakodnevnem strokovnem in pedagoškem delu sem v letu 2018 prevzel tudi obveznosti organizacijskega vodje Klinike za kirurgijo v UKC Maribor in v študijskem letu 2019 postal nosilec predmeta Prva pomoč dodiplomskega študijskega programa Fizioterapije na Ama mater Europaea.